Jak potvrdil mluvčí radnice Aleš Levý, město by rekonstrukci rádo provedlo, dokázalo by to ale pouze s přispěním některé z dotací. Hradit náklady z městské kasy podle něho nebude reálné ani v příštím roce. „Rekonstrukce Seifertova náměstí je dost nákladná, takže je spíš otázkou dalšího období, k čemu se zastupitelstvo přikloní. Kdybychom ovšem získali dotaci, jistě bychom lokalitu rekonstruovali,“ vysvětluje Levý s tím, že Kralupy v současné době investují peníze do jiných projektů, například do oprav chodníků a vozovek.

Jaká by mohla být příští podoba Seifertova náměstí? To je prý zatím ve hvězdách. „Pravděpodobně by se tam dělaly nějaké terénní úpravy. Vodní prvek se tam, myslím, neplánuje,“ říká Levý.

Jisté je, že by úprava Seifertova náměstí rozhodně neměla být náročnější než rozsáhlé opravy centra města. „Jde samozřejmě i o rozlohu. Seifertovo náměstí, ač by si rekonstrukci zasloužilo, je menší než Palackého a nachází se mezi věžovými domy,“ připomíná mluvčí města.

Práce v centru města přitom dále pokračují. „Hlavní věci tam ještě vzniknou. Na zatím volném prostoru, který vede od Palackého náměstí směrem do Žižkovy přes Vaníčkovu ulici, bude zástavba,“ popisuje záměr Aleš Levý s tím, že město řeší také otázku, co s obrovskou budovou bývalého pivovaru, která se na podobě centra města výrazným způsobem podílí. Práce na ní by ovšem nespadaly do žádné ze tří etap oprav Palackého náměstí.

Rekonstrukce centra začala v roce 2016 obnovou povrchů kolem kostela. Žulová dlažba tam nahradila poškozený živičný povrch, dále došlo k odstranění nevyhovujících povrchů a postupnému odhalování původní mozaikové dlažby v prostoru kostela, která se posléze stala jedním ze zásadních prvků Palackého náměstí. Dokončily se rovněž další práce, například v parku u Mostní ulice. První etapa stála přes třináct milionů korun.

S rokem 2017 pak přišla druhá etapa, která zahrnovala demolici domů pivovarské stáčírny, takzvané spilky, a dvou bytových domů v Žižkově ulici. Při pracích došlo i k překvapivému odhalení původní pivovarské studny. V dalším roce následovalo řešení zpevněných ploch, zejména v blízkosti bývalé budovy pivovaru. V centru přibyly také zdobné vodní prvky.

Jiří Štraub