Jedná se o tiskopis, který výrazně usnadní život při řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. V takových chvílích bývá člověk často rozrušený a nesoustředěný, a proto nedokáže reagovat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I.C.E. karta.

Samotné vyplnění je vlastní záležitostí každého seniora nebo jeho blízké osoby. Důležité je, aby byly informace aktuální a čitelně napsané, ať už se jedná o nemoci, se kterými se dotyčný potýká, seznam léků, které užívá nebo jméno praktického lékaře. P

ro umístění karty je podle záchranářů nejvhodnějším místem lednice, kam se umístí pomocí magnetky, případně vstupní dveře do bytu zevnitř. Tiskopis je ke stažení na webových stránkách města Mělník. Lze jej získat také na odboru sociálních věcí a zdravotnictví mělnického městského úřadu.