„I když nenarazíme na mládě, je důležité, že jsme místo zapachovali. Srna ucítí, že v okolí někdo byl, a přemístí mládě na bezpečnější místo. Kombajn proto většinou seká až druhý den po našem cvičení, tím zvířeti vznikne čas pro přemístění," řekl pro Deníku Ventluka, kterému se spolu s jeho skupinou podařilo v posledních dnech zachránit dvě srnčata u Vojkovic na Mělnicku.

| Video: Youtube

Zemědělci skupině posílají plány, kdy a kde budou sekat. „Pokud s námi honitba, kde se pozemky nacházejí, spolupracuje, volám jejich mysliveckým hospodářům. Nebo je to tak, že zemědělci dají vědět o datu sekání mysliveckým hospodářům a ti zase kontaktují mě, kdy máme dorazit. Takto mi zde operuje téměř 100 retrívrů z celé republiky, které průběžně využívám - podle jejích časových možností," vysvětlil známý cvičitel.

Cílem je uchránit mláďata zvěře před tragickými dopady sekání vegetace těžkou zemědělskou technikou. „Naši psi v daném úseku cíleně vyhledávají mláďata a zvěř. Retrívr se na tyto aktivity výborně hodí, v jeho přirozené povaze není totiž zvěř štvát nebo ji ulovit. V lovecké kynologii je využíván hlavně jako přinašeč poté, co je zvěř ulovena. Živá zvěř by měla zkušeného retrívra nechat naprosto klidným nebo radostným," popsal Ventluka povahu lidmi oblíbeného plemene. Psi projevem radosti nebo soustředění na daný bod v terénu svého vůdce upozorní na přítomnost zvěře v poli, o kterou se pak lidé mohou postarat.

„Mláďata jsou po nalezení přenášena - z naší strany v rukavicích a travině - do co nejbližší vegetace, kde se sekání nekoná, většinou to bývá v řádu desítek metrů od místa nálezu. V případě, že se sekání uskuteční ještě tentýž den, jsou obdobným způsobem umisťována do přepravek a bezprostředně po sekání v řádu hodiny opět vypuštěna,“ dodal Martin Ventluka.

Kromě speciálně cvičených skupin se do záchrany mláďat mohou zapojit také dobrovolníci. Desatero záchrany mláďat divokých zvířat při jarní senoseči si mohou zájemci přečíst na portále https://senosec.czu.cz/.