Na Mělnicku takovou službu nabízí pět subjektů, a to Farní charita Neratovice, mělnická nemocnice a Český červený kříž Mělník, který provozuje službu Alice a dále jsou to ještě Svět a Malyra. Podle ředitelky Farní charity Neratovice Miloslavy Machovcové kritická situace na Mělnicku teprve nastane. „Celkem zaměstnáváme pětatřicet sester, zatím pacienty neodmítáme, ale snižujeme počty návštěv. Nechodíme už denně ale dva až třikrát za týden po dohodě s lékařem. Jinak bychom nebyli schopni to zvládnout, pacientů totiž stále přibývá,“ vysvětluje Machovcová s tím, že Farní charita zajišťuje péči zhruba tisícovce lidí měsíčně.

Podle vedoucí sestry Jitky Velichové z Domácí péče Nemocnice Mělník je celorepublikově situace v domácí zdravotní péči velmi složitá. „Počty personálu ve zdravotnictví obecně jsou nedostačující a klientů je se stárnutím populace, nárůstem nemocí i v mladém věku, čím dál více. Většina pacientů by mohla být doma s odbornou péčí, ale ta není vždy dostupná,“ vysvětluje.

Podle ředitelky mělnického Českého červeného kříže Ivany Dvořákové prozatím nepociťují krizi v ohledu nemožnosti pokrýt potřeby lékařů a zabezpečit pacienty v domácí péči. „Pro naši organizaci začne být situace kritická v okamžiku, kdy ordinace praktických lékařů převezmou takzvané řetězce. Pokud ordinace zabezpečí společnost, která si lékařskou péči i domácí péči zajistí sama, pro pacienty pak naše služby nepředepíší,“ vysvětluje Dvořáková situaci.

Farní charita Neratovice v čele s ředitelkou Miloslavou Machovcovou nedostatek sester už pociťuje. „Zvládáme to jen díky tomu, že máme stabilní tým a snažím se sestry lépe finančně ohodnotit, chybí nám jen jedna sestra,“ tvrdí Machovcová.

Všechny dlouhodobě nemocné pacienty v domácí péči dokáží mělnické organizace s velkým úsilím zajistit. Shodují se na tom, že žádné klienty neodmítají. „I přes náročnost práce je náš kolektiv sester stabilní. Naším cílem je vždy včasné vyléčení pacientů a jejich brzké navrácení do běžného života,“ říká Velichová.

S tím souhlasí i ředitelka mělnického Českého červeného kříže Ivana Dvořáková, podle které je na Mělnicku péče zabezpečená. „Nikdy jsme neodmítli žádnému zařízení předaného pacienta, a pokud u nás byla kapacita aktuálně naplněna, například v době dovolených, vždy byl pacient po dohodě umístěn v jiné organizaci,“ říká Dvořáková s tím, že v Červeném kříži pracuje sester patnáct. „Trochu jiná situace je pro oblast Kralupska, kde se nám nedaří sehnat zdravotní sestru na plný úvazek a proto tuto situaci řešíme vykrýváním služeb sestrami z Mělníka. Je to pro ně časově náročné, přesto se nám daří pokrýt všechny potřeby a požadavky na naše služby,“ uvedla Dvořáková a dodává, že tuto práci nemohou vykonávat sestry jen kvůli penězům. „Ale bohužel bez financí to nejde, proto i my se potýkáme s limity financí. Když se přidá ve zdravotnictví sestrám a zdravotnickému personálu, my jako nestátní zdravotnické zařízení jsme již dlouhodobě na stále stejných limitech.“

Domácí péče Nemocnice Mělník má sester dvanáct, podle slov vedoucí sestry Jitky Velichové by ale rádi přijali do kolektivu ještě další dvě nebo tři kolegyně. Během dvou let existence prošlo rukama sestřiček 470 klientů, kteří potřebovali ošetřit nebo poskytnout odbornou péči v domácím prostředí. Nyní mají měsíčně v péči kolem stovky klientů v různém rozsahu odborné ošetřovatelské péče.

Tato práce, která je velmi psychicky náročná si dobré finanční ohodnocení zaslouží. „Práce všeobecné sestry v terénu je velice náročná, jak po psychické stránce, tak fyzické. Musí být zodpovědné, rozhodné a hlavně samostatné. V určitých krizových intervencích si musí umět sama poradit, neohrozit pacienta a ani sebe nebo někoho dalšího. Kolikrát řeší situaci v rodině, která je už tak dost náročná. Musí dokázat pohladit a poradit v mezních situacích. S tím vším se na ni klienti obracejí. Musí zvládat stresové situace v silničním provozu a za každého počasí. Tato práce není pro každou všeobecnou sestřičku, musí k tomu mít vztah a dělat to srdcem, být profesionál za každé situace,“ dodává Jitka Velichová s tím, že mělnická nemocnice sestrám bonusy vyplácí.