Rodinné centrum Všetaty Přívory zahájí už za tři dny svůj provoz. Slavnostní otevření jeho sídla v prostorách bývalé spořitelny v ulici T.G. Masaryka se koná dnes v 16.30 hodin. Po stříhání pásky následuje vystoupení dětí a zábava s malým rautem.

Nadšenci z neziskové organizace ze Všetat a Přívor začali hledat prostory pro komunitní centrum, kde by se mohli setkávat lidé každého věku a společně se věnovat rozmanitým volnočasovým aktivitám, už před třemi lety. Dlouho byla jejich snaha marná. Loni získali díky porozumění radnice bývalou spořitelnu naproti všetatské poště. 

Deset let však byla prázdná, a tak je čekala spousta práce. Sháněli peníze na odborné práce při rekonstrukci a každou chvíli přiložili ruce k dílu. Dobrovolníci bourali, sekali, obkládali, malovali, natírali, uklízeli… Většinou po večerech nebo v sobotu a v neděli. Doma jim přitom práce stála.

„Poděkování patří všem, kteří nás podpořili a podporují, dobrovolníkům, nadacím, místním firmám, obci, s jejíž pomocí jsme mohli dokončit rekonstrukci podlahy, škole,  kde jsme si mohli nechat spoustu věcí  během rekonstrukce. A vlastně všem, kteří v myšlenku komunitního centra věří," shodují se Iva Baťková a Iveta Hošková z Rodinného centra Všetaty Přívory a připomínají, že velkou zásluhu na získání prostor měla Klárka Hrstková, na kterou  lidé z centra stále vzpomínají.

S Ivou Baťkovou a Ivetou Hoškovou o otevření Rodinného centra Všetaty Přívory

Co kromě rekonstrukce se vám v posledním roce povedlo?
Připravit vše nejpotřebnější na otevření, organizovat pravidelné akce, stmelit naše sdružení a zachovat dobré vztahy i přes náročnost dobrovolnické práce. Také získat dalších asi patnáct členů, založit Klub mladých a iniciovat založení Klubu seniorů, pro které jsme rovněž začali pořádat různé aktivity.

A co vám ještě schází?
Potřebovali bychom pomoci zejména s penězi na energie a provoz, protože náklady nebudou nízké, ale i s penězi na vybavení. Snadnější by to bylo, kdyby se k nám přidali lidé, kteří by dokázali pomoci s fundraisingem, tedy získáváním financí. Mohou to dělat doma, takové lidičky se snažíme další činností příliš nezatěžovat.

Máte už ve sdružení někoho, kdo dokáže připravovat projekty, které by mohly peníze přinést?
Projekty a získáváním peněz se u nás nejvíce zabývá Renata Lacinová, která je v této oblasti v týmu asi nejzkušenější. Jsme rádi, že se k nám přidala. Má za sebou už pár úspěšných projektů, například Důchodem vše začíná od Nadace České Spořitelny nebo Máš na to, abys uživil svoji rodinu od ČSOB, dokázala získat peníze  na vybavení od Nadace Agrofert, kuchyni od Skladů Dušek i další věcné nebo peněžní dary. Skvělé by bylo, kdyby se k nám přidal ještě někdo s podobnými zkušenostmi.

Na co nejvíce potřebuje rodinné centrum peníze?
Samozřejmě nejvíce na provozní náklady, jako jsou energie. Okna, tedy spíš výlohy jsou starší a zabírají celou jednu zeď, tudy nám bude nejspíš ucházet dost tepla. Zatím jsme z projektů získali především peníze na akce, bohužel téměř nikdy na provoz. Pak sháníme i peníze na dovybavení centra nábytkem, policemi nebo židlemi, které nutně potřebujeme. Bylo by skvělé mít tu i televizi, počítače, mikrovlnku a různé pomůcky pro všechny, třeba knihy a hry. Nákladné jsou také akce, které pořádáme, například vánoční jarmark v minulém roce nás stál pětadvacet tisíc korun.

Zmínily jste se o vánočním jarmarku, pořádáte i další jednorázové akce?
Pořádáme, a rádi. Jde například o lampionový průvod  a už zmíněné vánoční nebo velikonoční jarmarky. Jejich  účelem není zisk, spíš se snažíme lidi spojit a oslavit svátky jiným stylem než komerčním. Připravené bývají i kreativní dílny, ukázky tradičních řemesel…

Je vás na to dost?
Stále potřebujeme další lidičky, kteří by nám pomohli přímo při akcích, například při vánočním jarmarku bychom potřebovali, aby nás bylo patnáct až dvacet, a mohli jsme se vystřídat. Naším cílem není zničit se, ale při dělání dobré věci, která nás baví, si také užívat sváteční nálady se svými rodinami.

Měly by se v Klubu mladých děti jen bavit, nebo se také aktivně podílet na jeho chodu?
Nechtěli bychom jim nutit cíle nás dospělých, ale aby si samy postupem času řekly, co by od klubu očekávaly. Je to na nich, my jim nabídneme podporu, aby se mohly setkávat a bavit se s kamarády i dalšími generacemi, vzájemně si předávat radost a zkušenosti.

Souvisí to i s Klubem seniorů?
Chtěli bychom seniorům nabídnout aktivní trávení volného času a stálé hledání i nacházení smyslu života.  K tomu patří nejen setkávání s vrstevníky, ale i s jinou generací. Zapojení do komunity jim může pomoci zmírnit pocity osamění i odloučení nebo spíš vyloučení ze společnosti. U nás se mohou scházet, oddechnout si od domova, zahrát si hru, přečíst si časopis…

Proč je pro vás tak důležité spojovat různé generace?
Je to prosté, vede to k větší toleranci, pochopení a ohleduplnosti. A samozřejmě mezigenerační setkávání  obohacuje životy nás všech.

Z podzimní nabídky Rodinného centra Všetaty Přívory:
Interaktivní seminář pro všechny generace s Romanem Zajíčkem na téma Plazi, soutěž o nejlepší koláč a posezení s harmonikou pro seniory, Jak si najít práci po mateřské  s Brandýským Matýskem, přednáška lékařky Dagmar Drahorádové Jak na podzimní neduhy s homeopatiky, výlet pro seniory do Kutné hory Po stopách památek Unesco. Přesné termíny a další podrobnosti na webu www.rcvsetatyprivory.cz.

Poděkování sponzorům:
Skupina ČEZ. Thimm Packing. Městys Všetaty a části Přívory. Podlahoviny Moucal, s. r. o. Obklady Dušek. Nadace Agrofert. Stavebniny RS, Robert Sokol. Podlahy Roček. MiraMar - pochoutky pro psy. Krby Praha. Fabrealstav, s. r. o. Variant - směsi koření. Závlahy Rameš.

Poděkování za pomoc při rekonstrukci:
Ivetě Hoškové, Martinu Hoškovi, Ondřeji Pekárkovi, Petře Pekárkové, Renatě Lacinové, Bedřichu Lacinovi, Petru Baťkovi, Evě Palové, Blance Zámorské, Michalu Zámorskému, Milanu Nohejlovi, Tomáši Hrstkovi, Aleně Semelkové, Janě Liščákové, Janu Liščákovi, Marii Chvátalové, Dance Novákové, Zuzaně Tvrdé, Hance Kostkové, Haně Horákové, Kateřině Folkové, Markétě Bláhové, Lence Černohlávkové, Jiřímu Hoffmannovi, Janě Beranové, Janě Zoulové, Škuthanovým, Radce Kůsové, Václavu Stočesovi, Aleši Tůmovi, Kateřině Caldě Kroupové.. A samozřejmě i jejich rodinám, které jim byly oporou. Žákům místní  základní školy, Přívorským ženám a  Rodinnému centru Kašpárek v Mělníku za rady a podporu.