Jan Vaněk byl v Kralupech drogistou, jak to bylo uvedeno i ve světově známém románu Jaroslava Haška. Ve válce měl hodnost rechnungsfeldvébla, neboli účetního šikovatele. Válku šťastně přežil a vrátil se do Kralup. Zemřel však poměrně záhy, 25. srpna 1927, devět let po ukončení válečné vřavy. Bylo mu teprve 39 let (podobně jako Jaroslavu Haškovi, který se dožil pouhé čtyřicítky). Byl původně pohřben v Praze na Olšanech. Před několika lety byly jeho ostatky přemístěny na kralupský hřbitov. Celkem žije šest potomků uvedené románové postavy.

Jiří Herain