Kralupské občany pochopitelně zajímá, kdy bude oprava provedena, jaké je stanovisko správce komunikace, jakým způsobem se bude postupovat a hlavně, kdy bude ulice znovu průjezdná. „Jedná se o havárii zemního tělesa komunikace. S ohledem na náročnost celé situace je nyní předčasné hovořit o konkrétních termínech obnovení silničního provozu. Na základě výstupu z inženýrsko-geologického a diagnostického průzkumu, kdy bylo zjištěno, že dochází k oddělování krajnice a jejímu sesouvání na rodinné domy pod komunikací, bylo nutné provedení okamžitého provizorního zabezpečení svahu, tedy stabilizace zemního tělesa, což je momentálně zajištěno,“ vysvětluje provozní cestmistr Krajské správy a údržby silnic Michal Novák.

Dle jeho slov průběžně probíhá odborný monitoring svahu geodety a taktéž vizuální kontrola ze strany správce komunikace. Souběžně jsou také připravovány veškeré potřebné dokumenty, které by měly být nedílnou součástí dokumentace pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele výstavby nového opěrného systému a samotné komunikace.

Kralupští občané si tedy na opravenou ulici U Hřbitova musí ještě nějakou chvíli počkat.