Neplánované opaření si vynutil havarijní stav čtyřicetimetrové opěrné zdi silničního tělesa. Hlavním viníkem by měl být souběh meteorologických vlivů a dopadů těžké nákladní dopravy. Následně se začalo s chystáním oprav zdi, kde je poškozena řada pískovcových kvádrů.

Pokrok ohlásilo na twitteru Ředitelství a dálnic ČR (ŘSD). Ve čtvrtek informovalo, že bylo předáno staveniště k provedení nezbytného zabezpečení. Tyto práce mají být hotovy do konce roku – a pak by se nynější kyvadlový provoz ve stometrovém úseku měl stát už jen vzpomínkou: opět se začne jezdit oběma pruhy.

Definitivní vyřešení problému to však neznamená, plyne z dalšího sdělení ŘSD. „Na jaře se sem práce vrátí – a bude provedena kompletní rekonstrukce,“ upřesňuje správce komunikace, co ještě bude třeba udělat.

Martin Buček z týmu komunikace ŘSD v pátek upřesnil, že v tomto případě se předběžně počítá se začátkem dubna. „Součástí výstavby nové opěrné zdi, která bude mít železobetonový základ usazený na ocelových mikropilotách a bude vyzděna lomovým kamenem, bude rovněž nový drenážní systém s dostatečnou kapacitou odvodnění,“ připomněl Buček, o jak důkladné opravy se má jednat: doslova z gruntu.

Připomněl ještě, že pro zabezpečení dlouhodobé stability budou líc nynější zdi a její podloží zesíleny tryskovou injektáží, záporovým pažením a stříkaným betonem. „Stabilizaci zajistí systém trvalých zemních kotev s ocelovými převážkami,“ konstatoval Buček.

Upozornil současně, že v jednom jízdním pruhu se bude budovat i nová vozovka – nad opěrnou zdí totiž silnici porušily poklesy způsobené odnosem materiálu za rubem opěrné zdi. Je tedy zřejmé, že ani v příštím roce se práce neobejdou bez omezení. „Plánovaná délka celkové sanace zdi v roce 2021 jsou čtyři měsíce od zahájení prací,“ uvedl v pátek Buček.