V úterním dopoledni 18. června se ve výrobním areálu skupiny Orlen Unipetrol v Kralupech nad Vltavou uskuteční havarijní cvičení. Opět má ověřit praktickou připravenost záchranných složek i zaměstnanců v areálu.

Skupina Orlen Unipetrol, která je v Česku jediným zpracovatelem ropy a spadá do kritické infrastruktury státu, pořádá taktická havarijní cvičení ve svých rafinériích skupiny v Kralupech nad Vltavou i v Litvínově pravidelně.

Prověřují účinnost podnikového havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události. Pokaždé jsou tematicky zaměřena na mimořádné situace, zásah spouští fiktivní událost stanovená scénářem.

„Přestože se při havarijním cvičení nepočítá s dosahem události přes hranice areálu společnosti, bude možné zaznamenat v dopoledních hodinách zvukové a vizuální efekty v nejbližším okolí,“ oznámila firma před kralupským cvičením.