Pravé poledne – právě v tuto dobu se celým mělnickým okresem rozezní sirény. Obyvatelé však nemusí mít z ničeho strach. Jde o pravidelnou zkoušku provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. „Stejně jako každou první středu v měsíci se ve 12 hodin rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund,“ informoval o tom tiskový mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Petr Kopáček. V případě elektronických sirén budou občané vyrozuměni také hlasově. „V některých krajích může být zkouška spuštěna s několikaminutovým zpožděním,“ podotkl mluvčí hasičů.

Zkouška systému je dálkově spouštěna z operačních a informačních středisek jednotlivých hasičských záchraných sborů krajů. „Dvakrát ročně je celá zkouška sirén spouštěna také centrálně z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,“ upřesnil Kopáček.

A k čemu sirény vůbec slouží? „Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v přibližně tříminutových intervalech,“ přiblížil způsob varování Petr Kopáček. Podle jeho slov následuje po utichnutí sirén mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

Dalším signálem, se kterým se mohou lidé setkat, je požární poplach. Nejde přitom o signál varovný! Slouží k svolávání jednotek požární ochrany. „Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty,“ řekl tiskový mluvčí republikových hasičů Petr Kopáček.

Ve středu „odhoukají“ sirény také jedno malé jubileum, neboť pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí od října 2002.