Moje hodinky ukazují pár minut před desátou když parkuji před nádražní budovou. Sotva vystoupím z auta, jsou mi jasné dvě věci – jednak fouká vítr, takže ochránit plamínek Betlémského světla před zhasnutím nebude žádná legrace. A za druhé před nádražím postávají jenom vedoucí mělnických skautů Ivan Soukal alias Dany a jeho zástupkyně Ivana Siranová neboli Veverka. Zdá se tedy, že nejsem jediná, kdo nemá brzké víkendové vstávání zrovna v oblibě…

Než se stihneme pořádně pozdravit, přijíždí auto a z něj vystupují skauti z Neratovic. Jsou tři a na rozdíl od svých mělnických kolegů, kteří v rukou třímají lucerničky se svíčkou uvnitř, s sebou nesou petrolejovou lampičku a svíčky schované ve vysokých sklenicích.

Nutné zálohování

Na můj dotaz se od Veverky dozvídám, že je důležité mít lucerniček větší počet a světýlko takzvaně zálohovat, kdyby náhodou. „V minulosti už se párkrát stalo, že to někomu zhaslo. V takovém případě pak přijedou za mnou a plamínek si ode mě vezmou," přidává Dany konkrétní příklad a upozorňuje, že rozhodně nehrozí, že by si snad skauti svíčku zapálili sami sirkami. „To je proti skautskému zákonu!" je rezolutní.

Betlémské světlo opatrují vedoucí jednotlivých skautských středisek. Zatímco Ivana Siranová ho schovává ve vaně, Ivan Soukal ho má doma v několika podobách. „Mám dvě lucerny plus petrolejku a ještě kostelní svíci, která vydrží hořet až týden," vysvětluje Dany a dodává, že plamínek nesmí zhasnout až do Silvestra. „Záleží na každém, jak dlouho ho chce opatrovat, ale správně by měl hořet do konce roku," říká.

Příjezd vlaku

Náš další rozhovor přerušuje hlášení, že na druhou kolej přijíždí vlak z Kolína, který pokračuje dál do Ústí nad Labem. Skauti a jejich příznivci, kteří si přišli pro Betlémské světlo, rázem ožívají a hrnou se na nástupiště. Na to, aby od svých kolínských kolegů převzali do úschovy vzácný plamínek, mají jen pár minut. Doslova. Betlémské světlo zaplane v pouhých dvou nebo třech lampičkách a výpravčí už píská a upozorňuje nás, že vlak odjíždí, ať nezdržujeme.

Opouštíme tedy nástupiště a vracíme se pod střechu nádražní haly, kde pokračuje předávání plamínku z jedné lucerničky do druhé, v akci jsou přitom zejména špejle, ale také čajové svíčky.

„Betlémské světlo je příspěvek skautů ke Štědrému dni. Je to symbol, díky kterému by se měli lidé zamyslet nad uplynulým rokem, zastavit se a připomenout si tradice," uzavírá Dany, který se na nádraží nakonec setkal s bezmála dvěma desítkami skautských kolegů a přátel.

Něco z historie
Snahou každého světla je prozářit tmu. Něco takového si nejspíš museli říkat pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti nazvanou Světlo ve tmě. Při jejich úvahách je nejspíš inspirovala pověst italského města Florencie, podle které se v 11. století několik mládenců z tohoto města vydalo spolu s rytíři – křižáky na válečnou výpravu do Betléma, aby ho osvobodili od mohamedánů. Když se pak po několika letech krátce před Vánoci vrátili zpátky domů, nesli s sebou zapálenou svíci a přísahali, že plamínek pochází přímo z Betléma, rodiště Ježíše Krista. Ve středověku to bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo, jeho novodobá éra pak začala právě v roce 1986 díky rakouské charitativní sbírce a stala se rozšířeným vánočním zvykem.
Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz

Kdy a kam si přijít pro plamínek?
V úterý v době od deseti hodin do poledne budou mělničtí skauti rozdávat Betlémské světýlko před hřbitovem v Pražské ulici. Na stejné místo a ve stejném čase si pak mohou zájemci pro plamínek přijít i o den později, ve středu 24. prosince. V Neratovicích si lidé mohou pro Betlémské světýlko přijít do skautské klubovny na dopravním hřišti v ulici Dr. E. Beneše. Zástupci junáckých středisek Přístav tam budou k zastižení v úterý 23. prosince mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou, Lišáci pak budou plamínek rozdávat na Štědrý den od deseti do dvanácti hodin. Pokud doma nenajdete žádnou lucerničku na svíčku nebo olej, přijďte i tak, světýlko si domů odnesete v plastovém kalíšku nebo ve sklenici s čajovou svíčkou uvnitř.