Na základě takzvané ekologické smlouvy z roku 1994 má zakázku na sanaci skládky připravit a vypsat ministerstvo financí. Potvrdil to jeho mluvčí Ondřej Jakob. „V současné době dokončujeme znění zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení," uvedl Jakob 
s tím, že sanace nelahozeveské skládky je na seznamu priorit ministerstva pro tento rok.

Společnost Unipetrol jako nabyvatel skládky podle Mikuláše Dudy z tiskového oddělení firmy zaslala v minulosti už několik urgencí na vypsání výběrového řízení. „My sami sanační práce provádět nemůžeme a ani nemůžeme přímo ovlivnit termín jejich zahájení," poznamenal Duda.

Kvůli neustálým průtahům společnost požádala o provedení monitoringu, který měl ověřit, zda skládka bývalého státního podniku Kaučuk nepředstavuje zvýšené riziko pro zdraví obyvatel a stav životního prostředí. „Bylo prokázáno, že uložené odpady aktuálně rizikové nejsou. Přesto je vymístění sudů s odpady včetně kontaminované zeminy, jejich likvidace a překrytí zbylého prostoru nezbytná," potvrdil Duda.

Ministerstvo financí je připraveno veřejnou zakázku na sanaci vypsat, jakmile ministerstvo životního prostředí zařadí tento projekt mezi své prioritní akce. „V takovém případě jsme připraveni zahájit zadávací řízení ještě 
v tomto roce," řekl Jakob.

Původně přitom měla skládka zmizet už před třemi lety. Česká inspekce životního prostředí totiž společnosti Unipetrol nařídila provést sanaci do konce roku 2010. Společnost se ale bránila tím, že odstranění sudů a jejich termickou likvidaci se zavázal provést stát. Později inspekce vydala nové rozhodnutí, kterým stanovila provedení sanace skládky do pěti let od ukončení výběrového řízení na dodavatele sanačních prací. To se ale nelíbilo Nelahozevským, kteří trvali na dodržení původního termínu. Když ministerstvo životního prostředí jejich odvolání zamítlo, obrátila se obec se správní žalobou na soud. Ten však dodnes o celé věci nerozhodl.