Přesto tady může prvního září zahájit svůj nový školní rok více než pět set žáků. „Škola je zabezpečená a provozu schopná. Velký díky patří všem, kteří se na tom podíleli, včetně dobrovolníků, kteří tady pracovali hned od prvopočátku. Děti i jejich rodiče si otevření zaslouží,“ řekl ředitel školy Antonín Slezák.

Podařilo se totiž především zaizolovat všechny střechy, opravit okenní rámy a výplně či provést terénní úpravy v areálu školy. I přes obrovský kus provedené práce bude vstup do tohoto školního roku jiný než v předchozích letech. Kvůli pokračujícím stavebním pracím a souvisejícímu zajištění bezpečí žáků jsou ve školní areálu vystavěné bariéry. Mimo provoz jsou spojovací krčky budov, které teprve na opravy čekají. „Každý pavilon má ale vlastní šatnu a především vchod. Ve třídách je čisto a vymalováno, takže výuce nic nebrání,“ upozornil ředitel.

Pracuje se také na nových střechách, k čemuž výrazně pomohl dar Trnavského kraje v hodnotě zhruba čtyřiceti milionů korun a v podobě kulatiny ze slovenských smrků, kterou přivezlo více než deset kamionů. „Je to úžasná pomoc, bez dřeva by opravy školy stály. Při jeho úpravě nám vyšli vstříc na pile v Nechvalíně,“ smekl ředitel.

Zbývá ještě dokončit opravy školní družiny a dvojice učeben. „Disponujeme ale velkými prostory, kam se všechny děti bez problémů vejdou,“ ujistil Slezák.

Jako poslední má přijít na řadu rekonstrukce poškozené tělocvičny. „Ta ale pro rozjezd školy není nezbytně nutná. Děti mohou zatím cvičit či běhat venku. Tělocvičnu chceme ale postupně opravovat, aby byla připravená na zimní období,“ přiblížil plány ředitel s tím, že budoucnu má následovat také oprava poškozených fasád.

Hledání nového ředitele 

Podle mluvčího radnice Josefa Horníčka všechny školy a školky, které zřizuje město Hodonín, jsou připravené zahájit prvního září nový školní rok. „A to jak z hlediska učebních prostor, pedagogického personálu, tak i z pohledu zabezpečení hygienických protipandemických podmínek. V minulém týdnu jsme distribuovali do škol v Hodoníně a ve všech dalších sedmnácti obcí ORP Hodonín přes dvacet tisíc antigenních testů,“ sdělil mluvčí.

Připomněl také stavební obnovu v dalších školách. V Základní škole Vančurova do nového školního roku zasáhne druhá etapa rekonstrukce elektroinstalací. „Ale výuku žáků neohrozí,“ ujistil Horníček.

V Základní škole Mírové náměstí a památkově chráněné budově se bude opravovat schodiště za přibližně 550 tisíc korun. „V Mateřské škole Vrchlického se provádí rekonstrukce elektroinstalace za přibližně 2,5 milionu korun a ještě se bude provádět oprava oplocení,“ doplnil práce na další novince mluvčí.

Personální změna čeká Základní školu Očovská, kde radnice vypsala konkurz na ředitele školy, jelikož ten stávající odejde do důchodu. „Předpokládá se, že nové vedení bude mít škola od prvního února příštího roku,“ dodal Horníček.