Mělník/ V zatím prázdných půdních prostorách mělnické školy v Jungmannových sadech vznikne druhá učebna výpočetní techniky. Žáci navíc budou mít pro výuku všech předmětů k dispozici interaktivní tabule, nový výukový software a bezdrátové hlasovací zařízení.
Dlouho plánovaný projekt na rozšíření a zkvalitnění výuky v základní škole právě odstartoval. Vedle nové třídy a techniky je jeho součástí rovněž venkovní učebna v podobě pergoly. Následovat mají i terénní úpravy školního dvora a přilehlé zeleně, kde vznikne vhodný prostor pro výuku o životním prostředí a pracovních předmětů. Náklady na tento projekt jsou hrazeny z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy. S dokončením škola počítá v létě příštího roku.