Na dvoudenní závěrečnou prezentaci celoškolního projektu v kulturním domě Vltava pozvali své vrstevníky, učitele a další hosty. Navštívili společně nejzajímavější místa australského kontinentu, zaposlouchali se do rytmů domorodých nástrojů i moderní taneční hudby Kylie Minogue nebo soutěžili v krátkém kvizu z historie i současnosti Austrálie.

Podle učitelky Barbory Černé jsou ve škole na Komenského náměstí únor a březen už tradičně spojeny s cestovatelskými zážitky. „Každý rok se v rámci projektu Jedeme do… vydáváme prozkoumat určitý kontinent. Získané poznatky a dovednosti pak žáci prezentují v kinosále místního kulturního domu. Po Africe, Asii a Americe jsme v tomto roce probádali právě Austrálii,“ vysvětlila Černá.

Celoškolní projekt zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, naplňuje průřezová témata, spojuje radost z poznávání nových míst a osvojování klíčových kompetencí. „Každá třída si spolu se svým třídním učitelem zvolí téma vztahující se k určenému kontinentu a v rámci jednotlivých předmětů sbírají a třídí informace, chystají kulisy, vyrábějí kostýmy, natáčejí videa, stříhají hudbu, vytvářejí prezentace a připravují se na závěrečná vystoupení, která jsou vyvrcholením celého projektu,“ doplnila učitelka.

Žákům přitom nepomáhají jen jejich třídní učitelé, ale všichni pedagogové v rámci svých předmětů. „Na příslušný světadíl se tak podíváme nejen z hlediska geografického, ale seznámíme se s jeho historií, probádáme faunu i flóru, kulturu a nezapomeneme ani na současný život a aktuální problémy. Díky velkým přípravám se učíme organizovat práci, efektivně hospodařit s určeným časem, volit dlouhodobé cíle, spolupracovat, komunikovat a řešit problémy,“ poznamenala Barbora Černá.