V teoretickém bloku se studenti koncem loňského roku setkali s lektory prevence, vyslechli si i životní  příběh člověka, který má za sebou vážnou dopravní nehodu.

Praktická část nabídla účastníkům semináře jedinečnou zkušenost v podobě simulace opilosti a účinků drog pomocí tzv. alkoholových a drogových brýlí.

Odborník jim poté ukázal přímo na přistaveném autě bezpečnostní prvky vozu a naučil je správně se připoutat a nastavit sedačku, volant a další, před jízdou tak, aby bezpečnostní prvky ve vozidle byly co nejúčinnější.

Zkouškou ohněm byla pro všechny simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři a lektorem psychosociální pomoci, při které mohli uplatnit vědomosti nabyté v teoretické části. 

Dobrovolná dechová zkouška na přítomnost alkoholu dopadla pro všechny dobře, velkou část studentů zaskočily podrobné informace o odbourávání nepovolených látek a jejich vlivu na reakce řidiče.