V areálu školky se nachází sedm tříd, které jsou rozděleny podle věku: Hvězdička, Sluníčko, Mráček, Měsíček, Kytička, Lvíčata a Žabičky. Dalších pět tříd potom najdeme v MŠ Generála Klapálka. Ke spojení obou školek došlo v roce 2002.

Součástí početného kolektivu je zde i několik dětí s podpůrnými opatřeními, které mají osobní asistenty. V rámci celoročního programu probíhají ve školce nadstandardní aktivity. Děti si tak mohou poprvé osvojit základy angličtiny, další variantou je plavecký výcvik v městském bazénu a připraven je také keramický kurz s pohádkou a kineziologickým cvičením. Tradičně ve školce probíhá sběr starého papíru. Každý tříkilový balíček se dítěti zapíše do archu, který je vyvěšen v šatně. Ke konci každého pololetí se sběr vyhodnotí a každé dítě dostane malou odměnu. Výtěžek z tohoto sběru slouží k přilepšení na nákup hraček, dárků.

Vedení školky organizuje během roku řadu zajímavých akcí. Děti tak měli možnost zažít cirkus, kouzelnické představení, karneval, Májové dílny a velké množství divadelních představení. Program zahrnuje také akce pro děti i rodiče s názvem Kapitán a jeho pirátská výprava. Vzdělávání dětí zde probíhá v rámci programu Příběhy z klobouku příběhy z klobouku nám napoví, co se děje v každém ročním období. Děti v této kralupské školce prožívají skvělou životní etapu, na kterou budou jednoho dne určitě vzpomínat s radostí a láskou.