Školka tím pádem přijde o nové dětské hřiště v přírodním stylu, protože nebude splněna jedna z podmínek poskytovatele dotace.

Stromy měly být na základě dendrologického průzkumu z důvodu bezpečnosti dětí a poškozování vybavení školní zahrady pokáceny, žádost o vykácení však orgán státní správy v oblasti ochrany přírody zamítl – a jeho rozhodnutí potvrdil i Středočeský kraj coby odvolací orgán.

Nyní čeká vzrostlé topoly redukční a stabilizační řez, při ošetření budou odstraněny větve s proschlým dřevem a koruny stromů budou zredukovány.