Jednání o majetkových vztazích nebyla snadná. Část potřebných prostor totiž patřila městu a část bývalému Svazarmu. „K dohodě jsme ale nakonec došli,“ potvrdil mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

V tuto chvíli již tedy obě strany podepsaly smlouvu o věcných břemenech a vedení města odeslalo na stavební úřad žádost o stavební povolení.

Rozpočet pro rok 2020 však s touto investicí nepočítal. „Nevěděli jsme, jak situace dopadne. Kdybychom ale stavební povolení dostali, tak se budeme muset snažit najít prostředky v rezervě, aby se začaly už letos budovat přípojky inženýrských sítí, což bude poměrně náročné, protože se všechno bude tahat z Bezručovy ulice,“ připomíná Schweigstill.

Nová školka by měla mít dvě třídy po čtyřiadvaceti dětech. Umístěna bude za hasičskou stanicí a bývalou budovou Svazarmu. Stane se tak součástí projektu obnovy parku Na Podolí.

Jedním z důvodů pro výstavbu nové mateřské školy je skutečnost, že od letošního září dojde k rozšíření vzdělávání i na děti ve věku od 2 do 3 let. Školky tak budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořeny kapacity.

V Mělníku je momentálně pět mateřských škol. S novou mateřinkou se navýší počet možných míst pro děti o bezmála pět desítek.