Ze systému, kdy se deváťáci mohou ucházet o přijetí na třech školách, jsou děti nadšené a školy otrávené. Nemají totiž až do zahájení školního roku jistotu, kolik studentů k nim skutečně do prvních ročníků nastoupí. Zdánlivě zaplněná místa tak mohou nakonec zůstat prázdná.

Podle ředitele Soukromé střední zdravotnické školy v Mělníku Vladimíra Janovského systém komplikuje všechny přípravy na nadcházející školní rok. „Nemohu počítat se všemi žáky, podle jejich počtu udělat plány pro učitele a pak prvního září zjistit, že jich nastoupí jen polovina a učitele budu muset zase odvolávat,“ vysvětlil Janovský. Další problémy jsou i při rozdělování budoucích studentů do skupin na výuku cizích jazyků, které mají omezený počet míst.

Většině ředitelů škol se stýská po někdejším systému, kdy děti mohly podávat pouze jednu přihlášku, a až pokud neuspěly, obrátit se na jinou školu. Podle ředitele Soukromé podnikatelské školy v Mělníku Zdeňka Koudelky fungovala varianta s jedinou přihláškou velice dobře. „Už na jaře bylo jasné, kolik nových studentů do školy nastoupí,“ připomněl Koudelka.

Některé školy dokonce nechávají první ročníky stále otevřené a čekají, že do nich další žáci nastoupí ještě během září.

Patří k nim i Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Neratovicích. Podle zástupkyně ředitele Květy Holečkové jsou zatím první ročníky plné asi jen ze tří čtvrtin. „V současné době máme zápisové lístky asi od čtyřiadvaceti žáků, kteří by měli prvního září přijít do školy, ale nevíme, zda je to konečný počet. Někteří si to mohou ještě rozmyslet, navíc čekáme, že některé žáky přibereme ještě v září,“ uvedla Holečková.

Je možné, že právě učiliště budou na podzim úspěšná. Většina škol totiž na jaře ani nepořádala přijímací zkoušky, protože dětí je málo a zájem naplnit třídy velký. Pak se ale může stát, že studenti přijatí na střední školy zjistí, že se přecenili a pátrají po dobrých učilištích. Potvrzují to zkušenosti z minulých let. Současný systém, kritizovaný školami, nabízí dětem možnost dostat se až na tři školy zároveň. A pak si vybírat.

Zápisové lístky sice musely odevzdat do pěti dnů po zprávě o přijetí, jinak by se jich místa uvolnila pro jiné uchazeče, dále se ale mohly rozhlížet i po jiných školách. Zápisové lístky si totiž mohly vzít zpátky a poslat je jinam. Pouze jednou, i tak to ale způsobuje ve středních školách a učilištích pořádné zmatky.