ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V Základní škole Jindřicha Matiegky v Mělníku je účast žáků ve třídách poměrně nízká. „Na prvním stupni máme 335 dětí, k navštěvování školy se jich přihlásilo 115. S větším počtem by to bylo organizačně nezvládnutelné,“ řekl ředitel školy se sídlem v Pražské ulici Vladimír Škuta, který se snaží připravit i na návrat dětí z druhého stupně. Podle jeho slov ovšem zatím vzdělávacím zařízením chybí základní informace pro to, aby mohly začít cokoli organizovat.

Také v Základní škole Jindřicha Matiegky museli v době koronavirové krize přistoupit k on-line výuce, což podle Škuty mnoha učitelům změnilo pohled na virtuální možnosti ve školství. „Budeme ji využívat i do budoucna, musíme ji ale v rámci školy sjednotit,“ připomněl ředitel.

Učitelé z rizikových skupin

Ačkoli se vyučující už mohou stýkat s žáky ve třídách osobně, někteří z rizikových skupin stále dávají přednost možnosti pracovat distančně. „Všichni máme z nákazy respekt,“ poznamenal Vladimír Škuta s tím, že díky kantorům z rizikové skupiny, kteří učit chtěli, může škola nyní fungovat alespoň v omezeném režimu.

Sbor Základní a mateřské školy Třebízského v Kralupech nad Vltavou v současné době postrádá pouze jednoho pedagoga. „Žije ve společné domácnosti s rizikovou osobou, učí tedy dále distančně,“ uvedla ředitelka Dagmar Kuzníková, podle které do školy zatím přišla polovina žáků prvního stupně.

Příprava na zkoušky

„Na návrat dětí z druhého stupně se zatím nepřipravujeme, jde o čerstvou věc. Do školy chodí pouze žáci 9. ročníku, připravující se na zkoušky na střední školy,“ dodala ředitelka Kuzníková.

Děti už mohou docházet rovněž do základních uměleckých škol, kde pedagogové vyučují nejčastěji individuálně.

Do Základní umělecké školy v Mělníku se ovšem žáci zatím nevrátili a s učiteli jsou v kontaktu pouze on-line. „Sešli jsme se se zřizovatelem, abychom zvážili všechna pro a proti. Udělali jsme si rozpis různých alternativ, ale na některé žáky by se kvůli omezenému počtu třeba ani nedostalo,“ vysvětlil ředitel Jiří Lechner.

Ve verdiktu, že škola ještě neotevře, hrálo podle něho roli i možné riziko opětovného uzavření. „Je jednodušší vysvětlit, proč jsem neotevřel, než proč jsem udělal špatné rozhodnutí, a škola by kvůli němu musela do případné karantény,“ poznamenal Lechner s tím, že on-line výuka funguje stoprocentně, ačkoli v začátcích představovala pro všechny pedagogy novinku.

Žáci mělnické základní umělecké školy by se ovšem s učiteli měli do konce školního roku přece jen setkat.

Loučení před prázdninami

„Připravujeme zúženou pedagogickou radu, kde shromáždíme veškeré informace, abychom konec školního roku uskutečnili i byrokraticky. Ten by se měl odehrát formou předání vysvědčení a popřání si hezkých prázdnin, a to určitě mimo prostory školy,“ dodal Jiří Lechner.

Jiří Štraub