“Kromě rodičů prvňáků, kteří budou muset mít roušku a nebudou vykazovat známky infekčního onemocnění, nebudeme 1. září do budovy školy pouštět příbuzné. Děti si budou muset po příchodu do školy umýt a vydezinfikovat ruce,“ předeslala Michaela Vacková, ředitelka ZŠ Seifertovy v Mělníku.

Škola nakoupila dva tisíce roušek, které budou stále k dispozici také pro učitele. Poslouží hlavně pro případ, že by se znovu zavedlo jejich povinné nošení. „Pro všechny učitele jsme nakoupili i štíty. Pořídili jsme zásobu dezinfekce na úklid i na ruce,“ doplnila ředitelka s tím, že škola omezí akce, kde se setkávají děti z více zařízení, jako třeba sportovní turnaje. “Nebudeme však omezovat třídní akce jako výlety nebo návštěvu například nějakého představení, kde budou jen žáci jednoho stupně naší školy,” říká Michaela Vacková, podle níž je jinak škola na případnou druhou vlnu epidemie plně připravena. Má i přichystaný plán, jak by vypadala distanční výuka. “Máme zkušenosti z jara, už víme, jak budou probíhat online hodiny a známe prostředí Google Classroom,” vysvětluje ředitelka s tím, že se do školy těší děti, rodiče i učitelé.

Stejně tak tomu je také v případě ZŠ a MŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou. “Každý si ale uvědomuje, že to bude těžké. I když vypadnete z pracovního rytmu kvůli dovolené, tak se vám pak nechce brzy vstávat a vracet se do nějakého sterotypu,” říká ředitelka Dagmar Kuzníková a dodává, že děti potřebují sociální kontakt a vidět učitele naživo, ne jen zprostředkovaně. 

Rodiče mohou doprovodit prvňáka jen v roušce

Ve škole se obvykle 1. září všichni včetně rodičů sejdou ve velké aule. To však letos nebude možné. “Děti půjdou normálně do svých tříd, kde stráví dvacet minut se svými třídními učiteli. První ročníky přijdou později, v době, kdy ostatní děti budou ve třídách,” líčí Dagmar Kuzníková s tím, že prvňáčci zamíří na chvíli do svých tříd, kde budou pasováni z předškoláků na školáky. Tam si je budou moct vyfotografovat rodiče, kteří si při vstupu do školní budovy nasadí roušku. “Pak se rodiče vydají do školní družiny, kde se zkontrolují rodná čísla a podobně. Mezitím se učitelé přivítají s dětmi,” přibližuje dále ředitelka s tím, že učitele posléze ve třídě vystřídá vychovatelka, aby kantoři mohli jít za rodiči. “Učitelé si udělají s rodiči běžnou třídní schůzku, rodiče dostanou všechny materiály, pak jim přivedeme děti a odejdou ze školy,” dodává Dagmar Kuzníková s tím, že celý proces by se měl stihnout během hodiny.

Jak dále potvrdila, také ZŠ a MŠ Třebízského je připravena na případnou druhou vlnu. “Doufám, že máme dostatek ochranných prostředků, ale nikdo nemůže vědět, jak dlouho bude případná druhá vlna trvat,” říká Kuzníková s tím, že se konala také schůzka ředitelů kralupských škol se starostou města Markem Czechmannem, kde se hovořilo o připravenosti na nový školní rok. ”Starosta se informoval, jak každá škola pojala začátek roku, hlavně ho také zajímalo, jestli máme dostatek různých pomůcek, jako jsou roušky, dezinfekce a podobně,” přibližuje ředitelka a dodává, že starosta rozdal školám ještě zásoby, které měl k dispozici.

Dezinfekce se prý ve škole objeví u vchodu a bude se používat také k čištění místností, kde se budou děti střídat. Do zařízení dále budou moct vstupovat cizí osoby jen výjimečně, a to s rouškou a vydezinfikovanýma rukama.

Zvýšená hygiena

Ve třídách najdou dezinfekci také děti ze ZŠ Mělník-Mlazice. “Děti si budou dezinfikovat ruce i před vstupem do výdejny obědů a tak dále. Bude zvýšená hygiena tak, jak jsme to dělali od 25. května. Roušky ale zatím nosit nenařizujeme,” přibližuje ředitelka Petra Hrušková s tím, že škola v případě druhé vlny využije zkušenosti s distanční výukou z jara.

“Doufám, že letošní 1. září se od jiných lišit nebude. Budeme se snažit rozjet standardní školní rok s tím, že prvňáci půjdou do školy v doprovodu rodičů. Doufáme ale, že nebudou chodit i prarodiče, tety a podobně,” uzavírá ředitelka.