Už v loňském roce bylo v rámci první etapy v centru obce rozmístěno celkem šestnáct reproduktorů. Druhá etapa byla provedena především v části Velkého Borku za poštou, kde se nachází patnáct nových reproduktorů. Třetí etapa zahrnovala třináct reproduktorů ve Skuhrově.

Poslední, čtvrtá etapa by se měla odehrát v Mělnické Vrutici. Zahrnovat má dalších čtrnáct reproduktorů. Akce by se měla uskutečnit v příštím roce, pokud by to ovšem časově a finančně z vyšlo, mohla by být realizována ještě letos.

Občané získají po dokončení modernizace místního rozhlasu také lepší možnost vyslechnout si znělku, kterou přímo pro obec složila Nikol Sikorová, vedoucí oddělení klavíru a klávesových nástrojů v Základní umělecké škole v Mělníku.

Velký Borek si nechal znělku vypracovat už před časem, aby ušetřil peníze, které musel kvůli pouštění písniček dávat Ochrannému svazu autorskému. Ročně šlo o osmnáct a půl tisíce korun.

Jiří Štraub