Jejich technická stránka zaujme spíš dospělé návštěvníky, avšak děti zase potěší připravený doprovodný program včetně skákacích hradů. A všichni společně si mohou užít i vyhlídkových plaveb nabízených zdarma: na trasách Hořín–Zelčín (kde se nachází zoopark) a Vraňany–Lužec (se závěrečnou cestou do Mělníka). Zdarma se lze v rámci akce svézt i autobusem – a to hned dvěma mimořádnými linkami: mezi Mělníkem (z parkoviště u Parku Na Svini) a Hořínem či dalším autobusem spojujícím Hořín, Zelčín, Lužec nad Vltavou a Vraňany.

Fotogalerie: První zdvih zdymadla Hořín na Mělnicku

Upravený kanál s modernizovanou plavební komorou Hořín a celkem sedmi novými mosty, z nichž čtyři jsou zdvižné unikáty (v Hoříně, Lužci nad Vltavou a Vraňanech) umožní proplout vyšším plavidlům – včetně největší české kabinové lodi Florentina.

Zdvihání mostu do sedmimetrové výšky návštěvníci skutečně uvidí – hořínská plavební komora to bude představovat každou celou hodinu. Pohlédnout si dále mohou celé hořínské zdymadlo, zhlédnout filmy z výstavby nebo výstavu Vodní cesty a vodní doprava v ČR. A na své si přijdou i případní milovníci stříhání pásek: ve 13.30 v Hoříně a v 16.00 ve Vraňanech.