Po pečlivém výběru a četných diskuzích s celou řadou odborníků se tohoto úkolu nakonec zhostí kancelář Adam Rujbr Architects, s.r.o. V tuto chvíli je již s architektem Rujbrem podepsána smlouva o dílo, a to na dopracování architektonické studie, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a také dokumentace ke stavebnímu povolení.

Důležitým faktorem bude pro vedení města také dohoda s lékaři ze současné polikliniky. „S lékaři samozřejmě schůzky probíhají. Vysvětlili jsme si, jak postupují přípravné práce na výstavbu, jaké jsou uvažované ceny pronájmů a také počty ordinací a komerčního obsazení. Nejdříve však musíme dopracovat architektonickou studii. Pochopitelně chceme, aby si k tomu řekli všechny své požadavky. Předpokládám, že v květnu nebo v červnu příštího roku bychom s nimi mohli podepsat předběžnou smlouvu o nájmu, která jim bude garantovat pronájem ordinace či jiných prostor,“ vysvětluje neratovický starosta Roman Kroužecký.

Aby byla realizace nové polikliniky co nejrychlejší, uvažovalo se o použití technologie modulární výstavby. Z toho záměru už však sešlo. „Mně se ten nápad líbil. Navštívil jsem několik staveb vystavěných touto metodou. Když jsem se ale radil s odborníky, tak byli toho názoru, že pro tento projekt bude vhodnější klasická metoda, takže jim věřím,“ dodává starosta.