Tentokrát byl jarmark především ve znamení podzimních a dušičkových dekorací. Na náměstí svítily oranžovou barvou malé i velké dýně, znamení podzimu. Kolorit trhu oživoval hudbou podřipský harmonikář spolu s dalšími hudebníky. Pro děti nechybělo oblíbené malování na obličej či historický kolotoč.

Ale úplně největší zájem vzbuzoval stánek s modely parních strojů, který zavedl malé i velké návštěvníky do století páry. Ukázka modelů parních strojů byla v Mělníku poprvé a krásná práce modeláře Pavla Buchty, který přijel až z Brna, byla skutečně hodna obdivu.

„Stavbou modelů parních strojů se zabývám již přes deset let. Kreslím si technické plány, jeden mi trvá asi rok, a pak celý model parního stroje vyrábím, což je práce na dva roky. Celkově strávím s výrobou jednoho modelu tři roky. Finančně je to velmi nákladná záliba. Nejsem schopen říct, na kolik vyjde celý model, ale jen motory se prodávají za 40 - 50 000 Kč. A musel bych vyčíslit, kolik stojí tři roky mé práce. Spát chodím s plány v hlavě a někdy vyrobím součástku, která je sice funkční, ale esteticky do celku nezapadá, tak ji odstraním a vyrobím znovu,“ vysvětluje vášnivý konstruktér modelů Pavel Buchta.

Na výstavě byly k vidění tři sestavy parních strojů, které vznikaly v průběhu šesti až sedmi let. Na dalších dvou sestavách pan Buchta právě pracuje. Originální výstava byla velkým zpestřením jarmarku - stánek byl po celou dobu v obležení.

Marta Dušková