Podle vedoucí mělnického odboru sociálních věcí a zdravotnictví Drahomíry Pavlíkové sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství, například při sepisování žádostí.

„Jde o příspěvky na mobilitu, na péči nebo na zvláštní pomůcky, o průkazky OZP nebo pomoc v hmotné nouzi nebo při dluhové problematice,“ vysvětlila Pavlíková. Sociální pracovnice rovněž pomáhají lidem při navazování kontaktů v oblasti služeb, například s domy s pečovatelskou službou, Českým červeným křížem, Maltézskou pomocí nebo při charitativní činnosti.

„Pokračují i v depistážní činnosti u osob se zdravotním znevýhodněním nebo u osob sociálně vyloučených,“ připomněla Pavlíková.
Působení sociálních pracovnic zahrnuje i sociální šetření v součinnosti s terénní pečovatelskou službou a sociální šetření v rámci agendy ustanovení zvláštních příjemců důchodů. Rovněž zajišťují okamžitou pomoc lidem, kterým sociální služba není poskytována, a provádějí sociální šetření a práci u osob ohroženým sociální vyloučením nebo hmotnou nouzí.

„Osobně se s námi mohou občané kontaktovat v úředních hodinách na Městském úřadě v Mělníku v přízemí budovy číslo popisné 51, úsek terénní sociální práce oboru sociálních věcí a zdravotnictví sídlí v kanceláři číslo 122. Rovněž se na nás mohou obrátit telefonicky nebo prostřednictvím mailu,“ připomněla vedoucí odboru Drahomíra Pavlíková.