Program byl velmi bohatý už od počátku, kdy se po vyhlášení nejlepších studentů a pedagogů prezentovali s jednotlivými obory sami studenti. Velmi zručně si vedli barmani a s čerstvě míchanými drinky měli úspěch. Úžasný kulturní program si pro hosty připravili také žáci ze Základních škol Vehlovice a 28. října Neratovice. Děti zazpívaly, zahrály na dechové hudební nástroje a zatancovaly orientální tance.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště je krajskou školou se samostatnou právní subjektivitou. Vznikla ke dni 1. 9. 1998 splynutím tří škol – ISŠ Mělník Pšovka, SOU Neratovice a SOŠ Neratovice. Jednotlivé školy měly dlouholetou tradici, za 50 let své existence vychovaly tisíce žáků v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, ekonomického, elektrotechnického či chemického zaměření a v oborech vzdělání kadeřník, prodavač a kuchař-číšník.

SOŠ a SOU Neratovice je rozložena do dvou vlastních objektů v Neratovicích, do 5 odloučených pracovišť ve Středočeském kraji pro obor vzdělání kadeřník a dále škola využívá 1 pracoviště pro obor vzdělání prodavač na Mělníce. Kromě toho škola uzavírá smlouvy o konání odborného výcviku pro ostatní obory vzdělání s dalšími zhruba jednostošedesáti pracovišti. Škola má k dispozici 4 počítačové učebny, 6 interaktivních učeben, tělocvičnu, venkovní hřiště s umělou trávou, atletickou dráhu, školní bufet, 4 jazykové učebny, dílny pro odborný výcvik strojírenských oborů a pracoviště odborného výcviku pro obory vzdělání službového zaměření, autoškolu, svářečskou školu.