Od 29. června do 1. července ji bude moct veřejnost navštívit od 8 do 11 hodin, 2. července od 13 do 16 a 3. července opět od 8 do 11. V pondělí 6. července nebude pošta veřejnosti přístupná vůbec kvůli státnímu svátku a od 7. července se otevře vždy od 13 do 16 hodin. 10. července pak do ní budou moci lidé zavítat znovu mezi 8. a 11. hodinou.

Občané mohou na pokladně úřadu v Kostelci nad Labem platit kartou  

Kostelec nad Labem nově umožňuje občanům použít v hlavní pokladně městského úřadu platební kartu. Město si od tohoto kroku slibuje především úsporu času, větší komfort pro občany i pokladní a také větší bezpečnost. V minulosti se totiž musely platit v hotovosti všechny poplatky, včetně těch, které dosahovaly i částek v řádech tisíců korun. Bezhotovostní platby jsou navíc stále upřednostňovanější i díky zkušenostem z období pandemie koronaviru. Jejich bezkontaktnost totiž nabízela menší nebezpečí možné nákazy, zatímco platby v hotovosti byly z tohoto hlediska mnohem rizikovější. Městský úřad v Kostelci nad Labem má otevřeno každé pondělí a středu, a to vždy od 8 do 11 hodin a od 12 do 18 hodin.

Lidé musejí v Želízech počítat s dopravními komplikacemi  

V úterý 30. června by mělo v Želízech skončit omezení komunikace k Střednímu odbornému učilišti Liběchov a hlavní silnice I/9, podél níž se provádí prodloužení vodovodního řadu. Chodník už je sice znovu přístupný, ovšem veřejnost by měla do konce oprav počítat hlavně nárazovými uzavírkami komunikace od hlavní silnice po vjezd na plac u Lierů, které potrvají jen nezbytně nutnou dobu. V místech se totiž nyní provádějí zemní práce.

Jiří Štraub