Sraz účastníků bude v sobotu 11 . května v 10 hodin u Švejkovy sochy. Start je plánován na 10.30 hodin a cíl bude ve vestibulu restaurace U Kohouta v Žižkově ulici, kde se nachází malá soška Švejka s názvem Posel míru. Tu vytvořil autor z ukrajinského Užhorodu, evropsky uznávaný mladý sochař Michailo Kolodko. Soška je vytvořena zčásti jako reliéf.

Trasa cyklomanévrů bude letos o něco kratší – pojede se z centra města manifestačně přímo podél tůní na Nelahozeves a zpět.

Kralupané jsou bezpochyby hrdí na to, že je název jejich města připomenut celkem sedmkrát v Haškově románu o dobrém vojáku Švejkovi v souvislosti s účetním šikovatelem Janem Vaňkem, kralupským drogistou. Ten byl přítelem autora světoznámého románu, přeloženého do více než padesáti světových jazyků.

Po ukončení akce se účastníci cyklomanévrů mohou zapojit do projektu Čteme Švejka. Organizátoři román rozdělili na 869 stran, které postupně načte stejný počet lidí. Vznikne tedy audio kniha s 869 hlasy čtenářů, a to je počin hodný zápisu do české knihy rekordů.

Jiří Herain