Trubka vyvedená z obvodové zdi domu, ze které kuchyňské splašky vytékaly, je odstraněná a díra ve zdi je zazděná.

Odpad, který nájemníci drážního domku vypouštějí, vtéká nyní do zasakovací jímky, která se nachází vedle chodníku vedoucího k nádraží.

Podle vedoucího vodoprávního oddělení v Mělníku Pavla Hronka byl nájemník drážního domku důrazně upozorněn na nutnost okamžité nápravy situace, aby už splašky netekly přímo na chodník. „To, že kuchyňský odpad nyní vytéká do takzvané zasakovací jímky, je podle mne stále nevyhovující stav,“ uvedl Hronek s tím, že je nutné vybudovat u domu jímku, jejíž obsah bude pravidelně vyvážen do čističky odpadních vod.

O to se však musí postarat majitel domu, kterým je Správa železničních dopravních cest, se kterou úředníci nyní v této záležitosti zahájili správní řízení.

Mluvčí Správy železničních dopravních cest Pavel Halla uvedl, že v letošním roce bude majitel domu problém s odkanalizováním řešit. „Projekt je už zařazený v plánu opravných prací pro tento rok,“ doplnil mluvčí.

Podle Hally byli nájemníci domu už od roku 1986, kdy tam žijí, opakovaně upozorňováni také na problém s ukládáním komunálního odpadu. „Nájemníci na toto však nereagovali ani pod hrozbou nemalé pokuty,“ řekl mluvčí.