Červnová povodeň ukázala v Mělníku na další zásadní problém. V části města Rybáře, která je bez splaškové kanalizace, totiž velká voda vyplavila bezodtokové jímky, a fekálie se rozšířily do blízkých nemovitostí.

Město tak bude muset 
v příštím roce v Rybářích vybudovat nový kanalizační řad. Důkladné rekonstrukce se dočká také dešťová kanalizace, která vodu z řeky k jímkám dovedla.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše je právě dešťová kanalizace ve velmi špatném stavu, který neumožňuje její utěsnění při povodních. „Voda proniká kolem vyústění, kde se navíc během let vytvořily kaverny," konstatoval starosta.

K zaplavení jímek by podle Mikeše stačilo, aby se hladina řeky zvedla nad hranici dvacetileté vody a se stejným problémem by se obyvatelé Rybářů potýkali znovu.

Největší újmu související s vyplavenými splašky zaznamenalo během letošních povodní Vinařství Bettiny Lobkowicz, které stojí právě v blízkosti řeky v mělnické části Rybáře. „Škody na zboží, které ve vinařství znehodnotily splašky z bezodtokové jímky, dosáhly zhruba deseti milionů korun," přiblížil starosta města následky, s nimiž se muselo vypořádat vinařství, které obhospodařuje největší hektarovou výměru vinic v Mělníku.

Dalším problémem, který bude muset radnice brzy řešit, je dešťová kanalizace, která vede mělnickou části Mlazice. Podle starosty Mikeše by tam totiž mohla v případě vytrvalých dešťů a vysoké hladiny vody v řece nastat kritická situace.

„Jakmile bychom zavřeli celou lokalitu, neměla by voda kam odtéct. Je to kubík vody za vteřinu, což není možné odčerpat. Okamžitě by se začaly zaplavovat nemovitosti zevnitř," přiblížil Ctirad Mikeš. I v tomto případě tak bude město ve spolupráci s vodohospodáři vyřešit problém s dešťovou kanalizací. K tomu by podle starosty mělo dojít do dvou až tří let. „Je to slabá stránka, která se může vymstít," poznamenal Ctirad Mikeš.