ŘSD vybralo zhotovitele, jímž je sdružení firem Eurovia a Strabag. Mezi pěti uchazeči o zakázku uspělo právě především díky době uvedení opravovaného úseku do provozu: 120 dnů. Bylo to nejméně ze všech nabídek – přičemž podle propočtů úředníků se počítalo s tím, že nejkratší doba výstavby bude nejméně o 71 den delší.

Cena vítězného sdružení, 358,49 milionu korun bez DPH, sice nebyla mezi nabídkami nejlevnější, v pořadí třetí, ale stejně je ve srovnání s původními nižší zhruba o čtvrtinu: předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zadávací dokumentace byla vypočtena na 480 milionů bez DPH.

„Účelem stavebních prací je obnovit stav dálnice D8 pro její další bezpečné užívání, neboť úsek mezi Zdiby a Úžicemi byl uveden do provozu již v roce 1993; zbývající část opravovaného úseku za mimoúrovňovým křížením Úžice pak v roce 1996,“ připomněl Buček.

S poznámkou, že současně se jedná o úsek s vysokou intenzitou provozu: automatické sčítače zde zaznamenávají v průměru 48 tisíc vozidel denně, z čehož téměř třetinu představují kamiony. Přesněji: těžká nákladní vozidla.

Kdy práce spojené s omezeními provozu přesně začnou, je nyní předmětem jednání se zhotovitelem i uzavírkovou komisí. ŘSD počítá se zahájením v první polovině července. Jisté je, že práce si vyžádají zúžení dálnice – a to v závislosti na aktuálních etapách prací: jezdit se bude buď v režimu 1/1+2 jízdní pruh, nebo v režimu 2+1/1.

„Při opravě povrchu větví mimoúrovňového křížení Úžice musí řidiči také počítat s uzavírkou těchto větví a vedením dopravy po značené objízdné trase,“ doplnil Buček. Upozorňuje současně, že se zde počítá s omezením rychlosti – a na dodržování bude dohlížet úsekové měření.

Chystaná oprava dálnice D8 v blízkosti Prahy

- Oprava se plánuje v rámci 16 stavebních objektů a během několika etap. V pravém jízdním pásu, směr Ústí nad Labem, se bude pracovat v kilometrech 3–5,1 a dále v kilometrech 5,12–12,12; celkem tedy na úseku dlouhém více než devět kilometrů. V opačném směru na Prahu to bude úsek dlouhý šest kilometrů.

- Opravovat se budou v různém rozsahu nejen konstrukční vrstvy vozovky (například v kilometrech 3–5,1 se bude měnit pouze horní, obrusná vrstva) – včetně větví mimoúrovňového křížení exit 9 Úžice. Obnoveno a modernizováno bude rovněž vybavení komunikace: svodidla, směrové sloupky, svislé a vodorovné dopravní značení. Budou upraveny přístupy k SOS hláskám, dojde k úpravě dlažeb podél protihlukové stěny. V úseku mezi kilometry 5,1 a 9,2 bude vybudováno po obou stranách dálnice nové oplocení, které zde doposud chybělo. V levém jízdním pásu se chystá výstavba dvou nových zálivů pro nouzové zastavení.

- V rámci jednotlivých plánovaných etap dojde i na mosty. Ačkoliv jsou podle hodnocení ve stavu velmi dobrém nebo dobrém, chystají se na nich v různém rozsahu opravy a sanační práce, aby se předešlo jejich další rychlé devalvaci a tím se prodloužila jejich životnost. Pracovat se bude například na příslušenství mostů, mostních závěrách, římsách.

Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnici a dálnic ČR