Zatímco dříve se na vysazování ryb do Labe přicházeli podívat většinou čtvrťáci a páťáci, tentokrát byly pozvány o něco mladší děti: ze třetích a čtvrtých ročníků libišské školy. Záměrně, plyne ze slov lektorky kralupského ekocentra Jany Krátké. „Je důležité, aby už i ony získávaly povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí,“ vysvětlila. S dodatkem, že vedle pokoukání na ryby byla připravena řada naučně-zábavných aktivit: například o třídění odpadů.

Za dohledu dětí vypustili rybáři do Labe různé druhy ryb, mezi nimiž nechyběli lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Právě tak vzniká v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí, dozvěděly se děti. A vedoucí rybářského kroužku z Neratovic Iva Šťastná připomněla i řadu dalších informací. „Kapr obecný se dožívá až 30 let, pokud ho tedy někdo dřív neuloví a nesní,“ zmínila údaj, který leckoho překvapí. A to některé zdroje hovoří dokonce o 40 letech – kapr je skutečně dlouhověká ryba.

Živočichové ukazují čistotu prostředí

Spolana jakožto chemička, která je u nás jediným výrobcem kaprolaktamu i PVC a také významným producentem síranu amonného a kyseliny sírové, má zájem ukázat, že doby, kdy se o výrobním areálu i jeho okolí hovořilo jako o oblasti zamořované škodlivinami, patří minulosti. A nyní se tamní přírodě daří. Jednatel Spolany Miroslav Falta proto hovoří o dlouhodobých projektech společenské odpovědnosti zaměřených na péči o životní prostředí, jakými jsou chov včel medonosných, podpora hnízdění sokolů stěhovavých (už se zde vylíhlo šest mláďat tohoto ohroženého dravce) nebo právě zarybňování Labe. „Do řeky vysazujeme ryby již osm let ve spolupráci s místním rybářským svazem. Časem se k nám připojilo i ekologické centrum, které dětem vysvětluje zábavnou formou ekologická témata,“ připomněl, jak se projekt u Labe postupně vyvinul.

Mluvčí Kaidl doplňuje: „Jeho největším pozitivem je perfektní stav a kondice rybí populace, které dokládají výsledky pravidelného monitoringu čistoty vody v okolí výrobního závodu Spolana.“ Jinými slovy: to, jak se rybám daří, potvrzuje výsledky laboratorních testů, které říkají, že vypouštěná voda je v pořádku. Mimo jiné to potvrzuje i výskyt vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, kteří patří k živočichům citlivým na kvalitu životního prostředí. Zejména dočišťovací nádrž Spolany se stala vyhledávaným útočištěm řady zvířat – a ornitologové k ní dokonce pořádají poznávací vycházky pro příznivce vodního ptactva.