Po průvodu byla v rámci smutečních projevů ohlášena petice Budoucnost bez plastů. Petice vyzývá vlády a korporace, aby přijaly zodpovědnost za chemické a plastové znečištění planety. 

"V Neratovicích jsme se setkali proto, že tu sídlí chemička Spolana, která je nejblíže hlavnímu městu. Ta je výrobcem PVC a dalších anorganických a chemických příměsí a také je jedním z největších znečisťovatelů životního prostředí v Česku. Kromě toho, že vede žebříček vypouštění mutagenních látek, umístila se letos také na první příčce v množství vypouštění rakovinotvorných látek," uvedla organizátorka akce Karolina Brabcová z organizace Arnika, která je odbornicí na toxické látky ve spotřebním zboží.

Podle Tomáše Rady, mluvčího Spolany, podléhají všechny výrobní procesy přísné kontrole a splňují veškeré normy a emisní limity. "Spolana je jediným výrobcem kaprolaktamu v České republice, což se vzhledem k charakteru používaných surovin a chemických látek logicky odráží na jejím postavení v daném žebříčku," upřesnil Rada. Podotkl, že společnost dlouhodobě snižuje dopad výroby na okolní prostředí.

"Za více než 200 milionů korun jsme zprovoznili novou teplárnu na zemní plyn, která nahradila stávající teplárnu spalující hnědé uhlí. Tímto opatřením klesly emise oxidu siřičitého o 99 procent, emise prachu a oxidů dusíku o 90 procent a emise oxidu uhelnatého o 60 procent," dodal mluvčí Spolany.