Společnost Vodárny Kladno Mělník postaví v Neratovicích novou čističku odpadních vod za sto milionů korun. Takový je výsledek mimořádného zasedání zastupitelů, kteří se na začátku týdne sešli hlavně kvůli tomuto tématu.

Verdiktu předcházela hodinu a půl dlouhá debata, během které se přeli zástupci vodáren, Spolany i zastupitelé.

Generální ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup vylíčil spolanskou čističku, která dosud zpracovává splašky z města, jako zastaralou a nespolehlivou. „Problémem je tlakový řad, který dopravuje odpadní vody do spolanské čističky, pochází ze sedmdesátých let minulého století a jeho životnost uplynula,“ uvedl Soukup s tím, že v minulých letech potrubí postihla řada poruch.

Člen představenstva Spolany Zbyněk Petráš mu oponoval, že chemička už v létě navrhla založit pracovní skupinu mezi vodárnami, Spolanou a městem, aby hledala nejlepší řešení pro město. „Vodárny dodnes nereagovaly,“ zdůraznil Petráš, který vyvracel obavy z budoucnosti závodu. „Náš vlastník Anwil připravil investiční program pro další rozvoj výroby - Spolana má dlouhodobou perspektivu,“ doplnil.

Petráš také připomněl, že spolanská čistička byla jako první v celém povodí Labe i Vltavy uvedena do provozu po povodních v roce 2002. „Na rok 2009 chystáme její rekonstrukci, po níž bude splňovat všechny zákonné podmínky,“ dodal manažer a upozornil, že nová čistička vodáren bude stát v aktivní záplavové zóně.

Zastupitel Václav Sádovský navrhl, aby se vodárny se Spolanou dohodly bez účasti města. „Dvě čističky jsou luxus,“ zdůraznil. Starosta Miroslav Lid připomněl, že povinnost čistit odpadní vody má ze zákona město. „Neratovice jsou akcionářem Vodáren Kladno Mělník a otázka zní, zda město podpoří projekt firmy, jejíž akcie vlastní,“ prohlásil starosta, k němž se nakonec přiklonili i další zastupitelé. Výstavbu čističky schválili těsnou většinou jedenácti hlasů.