Hustý černý dým se tento týden vznášel nad Neratovicemi. Kouř, který vystoupal až do několikasetmetrové výšky, způsobilo hoření tisíců litrů nafty, které na polygonu u místní chemičky Spolany zapálili v rámci speciálního cvičení podnikoví hasiči.

Třídenní cvičení bylo určené především členům hasičských sborů z hlavního města, do Neratovic však přijeli také hasiči z pražského letiště nebo ze společnosti Unipetrol. Tam všude totiž může dojít k požáru hořlavých kapalin, jehož likvidaci si hasiči na polygonu zkoušeli.

Součást vědeckých programů

Podle Václava Kratochvíla, jednoho z příslušníků Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, se na ploše polygonu v průběhu tří dnů vystřídalo na pět stovek hasičů. „V rámci tohoto cvičení nešlo pouze o pálení a hašení, jednalo se také o součást vědeckých programů," připomněl s tím, že do Spolany přijeli i pracovníci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Byli tu zástupci fakulty bezpečnostního inženýrství. Prováděli měření pro výrobce ochranných obleků. Naším úkolem bylo provést jejich testování při extrémní námaze, aby bylo možné změřit, co všechno obleky vydrží," vysvětlil.

Naměřené hodnoty a získané výsledky poslouží nejen vědeckým a výzkumným účelům, ale také budou zahrnuty do vysokoškolských přednášek. A poslouží i při prevenci v rámci školení zaměstnanců o požární ochraně v provozech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny. „Toto cvičení nám potvrdilo, že předpisy jsou nastavené dobře a není třeba žádných zásadních změn," poznamenal Václav Kratochvíl.

Zkušenost k nezaplacení

„Velký dík patří nejen vedení Spolany a jejím hasičům, sborům, které se cvičení účastnily, ostravské univerzitě a policejním pyrotechnikům, kteří ohně na dálku zapalovali, ale také obyvatelům okolních obcí za jejich pochopení a vstřícnost. V podstatě jsme to dělali i pro ně, kdyby se tady něco stalo, budeme umět lépe zasáhnout," připomněl hasič, který v minulosti zasahoval například při hašení hořlavých kapalin na nádraží nebo na letišti. „Kdybychom tehdy měli dnešní zkušenosti, byli bychom na tom o mnoho lépe," upozornil.

Spolanský polygon je jediným místem v Česku, kde je možné provádět nácvik hašení požáru hořlavých kapalin. Podle velitele podnikových hasičů Martina Tomiho jsou podobná cvičení nezbytná k tomu, aby mohlo dojít ke zlepšení a zefektivnění práce hasičů.

Široké zaměření polygonu

„Informace a data, která jsme získali, jiným způsobem než praktickou ukázkou získat nelze," upozornil. „Zaměření polygonu je široké, není to pouze o nácviku hašení požáru kapalin, byť i ten je důležitý. Je totiž potřeba získat určitý grif, protože pokud budete podobný požár hasit, jako když někdo zalévá zahrádku, nedopadne to dobře," připomněl.

Na polygonu se podle něj v minulosti prováděly například zkoušky nově vyvinutých hasiv. „Navíc neustále vznikají nové sloučeniny a právě u nás je možné zjistit, jak se při požáru zachovají. Intenzita tepla je při hoření různých látek rozdílná, s čímž souvisí i jiné rozrušování hasební látky. Tyto rozdíly je třeba si uvědomit," uzavřel Martin Tomi.