„Naším záměrem je postupně opatřit těmito vaky městskou, respektive obecní zeleň v našem regionu, kde o to samosprávy projeví zájem a kde má tento způsob zavlažování smysl," vysvětlil generální ředitel SVAS Jakub Hanzl. 

V Kralupech nad Vltavou byly za účasti starosty Marka Czechmanna umístěny vaky k několika vybraným stromům ve městě, v Mělníku za přímé pomoci starosty Ctirada Mikeše pak vaky opatřili další stromy a také v Neratovicích získal starosta Roman Kroužecký nových třicet zavlažovacích vaků pro městskou zeleň.

"Samozřejmě nejde v Česku o žádnou převratnou novinku, ovšem my jsme přišli za městy a obcemi v našem regionu s myšlenkou, abychom takový způsob využili jaksi v synergii. Města nám vytipují konkrétní, především mladé stromy, které pravidelnou vláhu potřebují nejvíce a my je následně opatříme zavlažováním," popsal spolupráci Jakub Hanzl.

Letošní první várka zavlažování v pěti městech a obcích projde v příštím roce vyhodnocením a své zkušenosti města posléze předají Středočeským vodárnám.

Vak pojme až 65 litrů vody a tu pak rovnoměrně po dobu zhruba devíti hodin distribuuje přímo ke kořenům stromu. Nevzniká tak zbytečný odpar a rostlina má dostatek času závlahu v plné míře zužitkovat.