Rozhodovat nakonec bude ministerstvo vnitra, na něž se obrátila nespokojená část zastupitelů. Vedení města ale nemá pochybnosti: rozhodnutí jsou v pořádku a vše platí. Potvrzuje to mimo jiné úřední deska. Na ní již visí nový řád pohřebiště; jeden z projednávaných dokumentů.

Zasedání se opakovalo

Napětí v patnáctičlenném zastupitelstvu, názorově rozštěpeném téměř na poloviny, se projevuje dlouhodobě. Aktuálně se debaty točí mimo jiné kolem situace v místní škole, čerpání rozpočtu včetně rozpočtových změn a plánovaných investic včetně dotací na ně nebo zrušení výboru rozvoje města. Hlavním bodem sváru je zřejmě záměr radnice vyhlásit architektonickou soutěž na novou podobu středu města.

Tak to alespoň vyplynulo z jednání zastupitelů, které se uskutečnilo 16. září – a opozice se svými návrhy neuspěla. I v souvislosti s rozdílem jediného hlasu v rámci hlasování se rozběhla debata kolem momentu v samotném úvodu tehdejšího jednání: po odstoupení jednoho z členů zastupitelstva skládal slib zastupitele náhradník. Po přečtení jeho textu Vladimír Douša uvedl: „Ano.“ Následovala debata, zda nemělo zaznít: „Slibuji.“

Přestože libčický tajemník Roman Dědič má za to, že rozhodující jsou vyjádření souhlasu bez výhrad a podpis pod textem slibu, vedení radnice se rozhodlo jednání zastupitelů zopakovat. Komplet; i se slibem nového zastupitele. „Aby do budoucna nikdo nemohl napadnout platnost našich usnesení,“ vysvětlil Deníku starosta Libčic nad Vltavou Pavel Bartoš (Liběhrad 2018).

Rozprava se nekonala

Proti postupu starosty při jednání, které se uskutečnilo 21. října, se oponenti ohrazují. „Je nouzový stav, tak musíte mlčet; žádná debata, rozhodl starosta – a místní nezávislé sdružení podpořené jedním hlasem člena TOP 09 odhlasovalo, že souhlasí,“ durdí se Jiří Sochor (ODS).

„Většina ostatních zastupitelů na protest ze zasedání obratem odešla. Jednání pak probíhalo tak, že místostarosta přečetl návrh usnesení a následně – nejen bez debaty, ale i bez jakéhokoli zdůvodnění – je všichni odhlasovali,“ konstatoval, jak vidí poslední zasedání. S tím, že sedm zastupitelů následně poslalo podnět k prošetření na ministerstvo vnitra.

Mimo jiné odkazují na konkrétní ustanovení zákona o obcích, jež podle nich byla nemožností uplatnit názory a připomínky porušena, a dokonce i na Listinu základních práv a svobod. Upozorňují také na to, že se nejednalo jako obvykle na městském úřadu, ale ve venkovních prostorách Libčické plovárny, kam byli členové zastupitelstva nasměrováni e-mailem jen tři hodiny před jednáním. Podle starostových slov se tak stalo v reakci na zpřísňování opatření proti šíření koronaviru. Proto se jednalo venku – samozřejmě i s rouškami a s dodržením odstupů.

| Video: Youtube

S odkazem na to, že bylo poměrně chladno, sedm stupňů Celsia, starosta Bartoš Deníku vysvětlil, proč navrhl jednat bez rozpravy. „Nikdy dříve jsem to neudělal – a to jsem starostou 14 let,“ zdůraznil. Tentokrát však podle jeho slov šlo nejen o reakci na počasí, ale i na to, že se jednání vlastně kompletně opakovalo: se stejným programem jako v září, po novém slibu nového zastupitele.

A rozprava, poměrně obsáhlá, se přece k těmto bodům odehrála již na jednání v září… S tím však oponent Sochor nesouhlasí. „V mezidobí došlo ke změně skutečností v několika bodech programu; například v bodě schválení zadání architektonické soutěže,“ namítá.

Ministerstvo čeká na podklady

Na tom, že nebyl porušen žádný zákon, trvá tajemník radnice Dědič. Přijetí mimořádného opatření bylo podle něj v naprostém pořádku. „Starosta v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města vzhledem k mimořádné situaci způsobené opakováním bodů, které již byly projednány a diskutovány, a vzhledem k aktuální situaci nouzového stavu a posledního vývoje šíření nemoci navrhl průběh zasedání bez rozpravy,“ konstatoval Dědič.

Upozornil na protinávrh Petry Peleškové (Libčický občanský spolek LOS), požadující jednání normálním způsobem, tedy s rozpravou, který při hlasování nezískal potřebnou podporu, a následné úspěšné hlasování o původním návrhu: jednat bez rozpravy.

Verdikt ministerstva vnitra by mohl být známý do měsíce, sdělila Deníku jeho mluvčí Hana Malá. Potvrdila, že postup města při výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Libčice nad Vltavou skutečně bude ministerstvo prověřovat. „Bez znalosti konkrétních okolností případu nelze činit relevantní závěry,“ zdůraznila, že zatím nelze odhadnout, komu dá ministerstvo za pravdu. Vyžádalo si podklady – a vše závisí na jejich vyhodnocení.

Ministerstvo jako soudce místních sporů

- Stížnosti na neumožnění rozpravy členů zastupitelstva obce (případně na nemožnost vyjádření občanů obce a dalších oprávněných osob) k jednotlivým bodům programu zasedání zastupitelstva nejsou ojedinělé. Ministerstvo vnitra se jimi zabývá častěji.

- Ministerstvo vnitra tyto podněty řeší v rámci svých kontrolních a dozorových pravomocí vyplývajících ze zákona o obcích (číslo 128/2000 Sb.). Tyto věci přísluší právě ministerstvu; obracet se tedy s podněty třeba na krajský úřad by nemělo smysl.

- Ministerstvo vnitra si za účelem objektivního posouzení věci vyžádá zaslání relevantních podkladů nezbytných k šetření. Po jejich obdržení záležitost vyhodnotí a zvolí další postup.

- Výsledek šetření lze očekávat zhruba za tři týdny až měsíc – v závislosti na doručení vyžádaných podkladů a jejich obsahu.

Zdroj: Hana Malá, mluvčí Ministerstva vnitra ČR; Robert Bezděk, radní Středočeského kraje