Jasno mají už i v Kanině, tam se změnil jen místostarosta. Starostkou nadále zůstává Jaroslava Vraná z uskupení Kanina Jinak. Jako lídryně svého politického hnutí získala od voličů pět mandátů v sedmičlenném zastupitelstvu. Místostarostu Karla Sochatziho vystřídal Robert Kraus, který měl číslo pět na kandidátce.

Podle nově zvolené starostky Jaroslavy Vrané je v první řadě nutné v obci vyměnit střešní okna v budově středního odborného učiliště, která je ve vlastnictví obce. „Do budoucna musíme především zpracovat a schválit územní plán obce, opravit a zvelebit místní požární nádrž, která je léta v nevyhovujícím stavu a provést druhou etapu obnovy vodovodního řadu, který zde občanům slouží již od roku 1912,“ vysvětlila starostka.