Zástupci iniciativy označili za selhání skutečnost, že hejtmanství nepodalo ke druhé verzi studie vlivu dostavby letiště na životní prostředí (EIA) žádné námitky. Uvedli to v otevřeném dopise adresovaném středočeským radním.

Kraj namítl, že rozhodnutí v této věci je na ministerstvu životního prostředí.
Ministerstvo nedávno vrátilo dokumentaci EIA k dopracování. Sešlo se celkem čtyři sta padesát žádostí o doplnění, především od okolních obcí.
„Pokládáme za velmi vážné selhání, že mezi těmito připomínkami chybělo stanovisko Středočeského kraje. Krajská správa tak byla jediným významným účastníkem procesu EIA, který se k záměru v zákonném termínu nevyjádřil,“ stojí v otevřeném dopise.

Podle zástupců iniciativy je s podivem, že rada k dokumentaci žádné stanovisko nevydala, když se pravidelně vyjadřuje k množství mnohem méně závažným záměrům, jako jsou supermarkety nebo skladové plochy.

„Naše reakce na toto téma je stále stejná. Konečné rozhodnutí a zhodnocení dopadů v této záležitosti je na Ministerstvu životního prostředí, nikoli na Středočeském kraji,“ reagovala na výzvu starostů mluvčí hejtmanství Berill Mascheková.

Hejtmanův náměstek pro životní prostředí Miloš Petera už dříve uvedl, že termín pro vyjádření byl tak krátký, že nebylo možné objektivní stanovisko poskytnout.

„Rada kraje vnímá tento problém jako velice závažnou věc a chápe připomínky dotčených obcí. Konečné rozhodnutí má ale stejně ministerstvo životního prostředí, se kterým kraj stále komunikuje,“ podotkl Petera.

Zástupci iniciativy v této souvislosti podotkli, že i obce a jednotlivci měli na vyjádření k dokumentaci třicet dní, na rozdíl od kraje přitom nemají k dispozici rozsáhlý odborný aparát.

Požadují proto po kraji stanovisko dodatečně a zároveň upozorňují na to, že Penta zřejmě během několika měsíců předloží k posouzení doplněnou a upravenou dokumentaci EIA.

„Příslušné orgány budou mít znovu třicet dnů na vyjádření. Důrazně si vás dovolujeme požádat, abyste v tomto případě dostáli svým povinnostem vůči občanům kraje a v zákonném termínu se k dokumentaci vyjádřili,“ píše se v prohlášení.

O modernizaci letiště a rozšíření provozu ve Vodochodech se hovoří už několik let, samospráva v okolních obcích je ale vesměs proti. Letiště, ležící severně od Prahy, chce v budoucnu odbavovat ročně tři a půl milionu cestujících především nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů.

Ostrý provoz by měl být zahájen na přelomu let 2012 a 2013. Letiště má konkurovat zejména pražské Ruzyni, kde se počet cestujících pohybuje kolem dvanáct milionů ročně. Podle starostů okolních obcí ale bude po zprovoznění letiště soustavně poškozováno zdraví obyvatel.