„Studie s názvem Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Cítov je obsáhlým materiálem, který řeší dopravní obslužnost pouze po silnici. Uvažuje se ovšem i o dopravě po železnici. Pokud by nastala varianta obslužnosti komplexně silniční dopravou, bude řešena s ohledem na životní prostředí,“ vysvětluje starosta Cítova David Rameš.

Samosprávy dotčených území se v této chvíli nemohou k předloženému řešení vyjadřovat, nejsou v klasickém režimu EIA, což je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Jedním z požadavků samospráv je právě zapojení do režimu EIA, tedy zapojení i široké veřejnosti.

„Naším cílem je, aby dopravní řešení znamenalo minimalizaci dopadů pro obce. Snažíme se nalézt během tohoto měsíce, kdy nám dopravní řešení bylo předloženo, optimální řešení. Ze 13 variant bylo vybráno nejoptimálnější, ale nám úplně optimální nepřipadá,“ dodává Rameš. 

Krajskému úřadu jako zadavateli projektu byla zaslána připomínka, kde je navržena změna, která se týká minimálně katastru obce Cítov. Navržený obchvat by přebíral a odkláněl dopravu minimálně z katastru Vliněves, Dolní Beřkovice a Horní Počaply. Doprava by tak byla převáděna přes katastr obce Cítov

„Přicházíme s jinou variantou s ohledem na zábor půdního fondu, na územní plán a samozřejmě na ochranu proti emisím. Nechceme bránit realizaci projektu, chceme obchvat, který bude zajišťovat ochranu proti hluku, nebude v těsné blízkosti obcí, aby nebránil jejich rozvoji. Je zřejmé, že kolem obchvatu je rozvoj obce v podstatě nemožný. Na problém nahlížejí stejně všechny dotčené obce a potřebujeme pozměnit navrhované řešení. Toto byl hlavní důvod našeho jednání,“ dodává starosta Rameš s tím, že výsledkem je další schůzka s investorem, kterému předají připomínky, aby vše mohlo dospět ke zdárnému výsledku a dopad na lokalitu byl optimální a co nejméně zatěžující.

Marta Dušková