Věnovat se budou také jemnější práci ve formě záchrany a konzervace historicky hodnotných dřevěných trámů a restaurování oken a dveří. Jak potvrzuje vedoucí tábora Lída Zandlová, dobrovolníci se mohou těšit také na volnočasové aktivity. „Na workcampu je určitě vyhrazený i čas pro odpočinek. Pro dobrovolníky proto máme naplánovaný třeba výlet po okolní chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.“

V objektu sídlí spolek Farmstudio. Nezávislé kulturní centrum poskytuje zázemí pro tvůrčí pobyty, sympozia, kurzy, dílny, festivaly, plenéry uměleckých škol, soustředění hudebních, divadelních a tanečních skupin a další aktivity z oblasti současného umění a živé kultury. Na dobrovolnickém programu Farmstudio spolupracuje s neziskovou organizací INEX – sdružení dobrovolných aktivit.