Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové jde o stavbu nové kruhové křižovatky u čerpací stanice Shell a rekonstrukci mostu 
v Mladoboleslavské ulici.

„Zahájení obou staveb bude vycházet z termínu ukončení výběrového řízení a z následné domluvy s vedením města, které podle závěrů předběžných jednání preferuje realizaci všech staveb zároveň, aby se zkrátila doba, po kterou bude doprava v Mělníku omezena," poznamenala Nina Ledvinová. Stavba nové křižovatky u čerpací stanice Shell, po které řidiči už léta volají, by podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic neměla být vzhledem ke stávající propojovací větvi křižovatky mezi ulicemi Mladoboleslavskou a Kokořínskou příliš velkým zásahem do dopravy.

Rekonstrukce mostu 
v Mladoboleslavské ulici, při které musí být stávající most zbořen a na jeho místě postaven nový, si vyžádá uzavření Mladoboleslavské ulice mezi křižovatkami s Polskou a Italskou. „Objízdnou trasu bude nutné sladit se stavbou obchvatu," doplnila Nina Ledvinová.