„Město Mělník se k akci připojí tím, že vybuduje sociální zázemí. Pro návštěvníky budou k dispozici pánské a dámské sprchy a samozřejmě i toalety. Zároveň je v plánu rekonstrukce příjezdové komunikace,“ řekla Barbora Walterová Benešová, tisková mluvčí mělnické radnice.

Celá marina by měla být spuštěna do provozu v létě příštího roku. Přístaviště by mělo být umístěno mezi prostranstvím před vinařstvím Bettiny Lobkowicz a Českými přístavy. „Předpokládá se, že přístaviště a velké prostranství před vinařstvím budou využívány i k dalším kulturním a společenským akcím, které se v této lokalitě plánují,“ podotkla mluvčí.

Podle vyjádření Ředitelství vodních cest půjde především o zajištění možnosti krátkodobého stání malých rekreačních plavidel o délce do 20 metrů, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob, spouštění plavidel do vody a odběru elektrické energie z 6 odběrných sloupků. Plánuje se zde i možnost spouštění lodí na vodu.