Na mělnické Základní škole Jindřicha Matiegky nalezli originální řešení. Tamní učitelé se na svolané pedagogické radě dohodli, že stávku podpoří v plném rozsahu, zároveň však ani dnes nepřeruší svoji činnost, a proto bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu. Rodičům a partnerům školy však bude zasláno veřejné stanovisko učitelů s žádostí o podporu cílů stávky.

„Především nesouhlasíme s navýšením platů pouze o 8 procent do tarifů a požadujeme toto navýšení minimálně o 10 procent – dle původních slibů. Navýšení platů mimo tarifní tabulky, tj. v rámci nenárokových složek platů, pro nás není směrodatné, protože doposud většinou nebylo dodrženo to, co bylo slíbeno,“ stěžuje si ředitel školy Vladimír Škuta.