Původně se měl most zavírat už v příštím týdnu, podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se však čeká na úplné otevření nového mostu, kde rekonstrukční práce ještě nejsou zcela hotové.

„Staveniště předáme zhotoviteli hned na začátku listopadu, takže nějaké práce na mostě Josefa Straky pravděpodobně začnou už v příštím týdnu,“ poznamenal Schweigstill.

Veškeré objízdné trasy pro automobily, cyklisty i chodce povedou přes druhý mělnický most, kterému se mezi místními říká nový.

Největší problém nastane pro obyvatele Hořína a Brozánek, kteří budou muset pěšky zdolávat trasu téměř o deset kilometrů delší, aby se dostali do blízkého města.Podle místostarosty se rýsuje možnost, že by v jarních a letních měsících mohl pod starým mostem fungovat přívoz. Plul by mezi oběma labskými břehy nejen s cestujícími ze sousedních vesnic, ale také s turisty.

„Mohla by to být pro lidi dobrá atrakce. Firma, která tu provozuje výletní loď, kývla na to, že by službu zajistila,“ potvrdil

Schweigstill a připomněl, že bude nezbytné najít vhodné místo na pravém břehu řeky, kde by loď mohla přistávat. 

V květnu a červnu by mohl přívoz jezdit alespoň o víkendech, v letní sezoně pak každý den.

Na opravu mostu Josefa Straky se městu podařilo získat dotaci padesát milionů korun, jeho podílem na nákladech přitom mají být pouhé dva miliony. Most, který je v havarijním stavu, prošel částečnou opravou už před třemi lety, kdy byly opraveny ledolamy a mostní pilíře, výrazně poškozené povodní před čtyřmi lety. „Tehdy jsme zaplatili za opravy přes sedm milionů korun,“ řekl místostarosta.

Město nechalo ještě před povodní zpracovat diagnostický průzkum, který potvrdil, že beton na konstrukcích mostu je ve špatném stavu a drolí se. Krycí betonovou vrstvou zatékalo dovnitř ocelové konstrukce. „Hrozilo zavření mostu pro veškerou automobilovou dopravu, proto jsme rozhodli o generální opravě,“ vysvětlil Schweigstill.

Most pojmenovaný po mělnickém veslaři čeká v letošním a příštím roce celková renovace. Úplně zmizí povrch vozovky, nosná železobetonová deska, které se říká mostovka, a zkorodované ocelové prvky její konstrukce budou demontovány. Vymění se i zábradlí a chodníky.

„Veškeré původní nátěry budou odstraněny takzvaným otryskáním a vše bude ošetřeno speciálním protikorozním nátěrem,“ dodal Schweigstill s tím, že stávající nátěry obsahují škodlivé látky, proto musí být zajištěna jejich ekologická likvidace a nesmí se stát, že by zbytky nátěrů padaly do řeky.

* Uzavření mostu od 13. listopadu 2017 do 31. října 2018
* Dotace na generální opravu: 50 milionů korun
* Město zaplatí z rozpočtu 2 miliony korun
* Oprava v roce 2014 stála 7,4 milionu korun