Podle vedení radnice ovšem všechny práce probíhají podle naplánovaného harmonogramu. „Nejsou navíc ani takové mrazy, že by se musely práce na mostě zastavit, jak se původně předpokládalo,“ vysvětluje první místostarosta Milan Schweigstill. 

Na most veslaře Straky nesmí vstupovat ani pěší. Do Mělníka tak musí volit zacházku přes nový most, nebo použít městské autobusy, které zajíždějí do Brozánek i do Hořína. Znovu zprovoznění se předpokládá až v říjnu letošního roku.

Ulehčení by mohlo přinést až zřízení přívozu, o kterém mělnická radnice uvažuje. Lidé by ho mohli využívat od jara. Jestli se záměr podaří uskutečnit, je ale ve hvězdách, protože by musel vést pod opravovaným mostem. Do té doby se musejí obyvatelé obrnit notnou dávkou trpělivosti. 

Městem se ovšem začaly nést hlasité názory, že vedení radnice mělo zařídit přechod přes vodu pro chodce. Nebo alespoň nechat postavit lávku. Podle místostarosty Milana Schweigstilla je to ovšem nesmysl. „Lávka by město vyšla na několik milionů a navíc pochybuji, že by v této zimě někdo na lávku chodil,“ uvedl. Město má především povinnost starat se o svůj majetek a most se opravit musí, protože velmi rychle spěje do havarijního stavu.

„Kdybychom neudělali tuto generální rekonstrukci, došlo by v horizontu dvou až tří let k tomu, že by se most zavřel pro osobní dopravu, v dalších letech by pak byl zavřen i pro pěší. Protože most je opravdu ve špatném stavu,“ dodal na vysvětlenou Milan Schweigstill. 

Způsob opravy vylučuje jakýkoliv pohyb osob na staveništi. „Most totiž téměř zmizí a bylo by to velmi nebezpečné,“ tvrdí Schweigstill s tím, že z mostu zbude jen holá konstrukce. Silnice a chodníky se musí sundat, protože se odborníci musí podívat dovnitř, aby mohli přesně stanovit, které kovové části musí být znovu vyrobeny a vyměněny.

Potom se bude kovová konstrukce mostu čistit a dostane čtyři nové nátěry. „Ty stávající se dělaly ještě za dob minulého režimu a jsou plné nebezpečných jedovatých látek,“ vysvětlil první místostarosta. Nánosy barvy se musí odstranit tak, aby žádné částečky nenapadaly do řeky.

„Most se vlastně zabalí do plachtové roury, takže i z tohoto důvodu by těžko někdo mohl po mostě procházet. Není reálné, aby se tam lidi pohybovali.“

Generální oprava mostu přijde město přibližně na dva miliony korun. Zbytek, přes 48 milionů korun, pokryje státní dotace, kterou se mělnické radnici podařilo vyjednat. 

Poslední dílčí oprava dosluhujícího mostu v roce 2014 radnici přišla na téměř 7,5 milionu Kč. Investice byla nezbytná, protože už v roce 2012 diagnostický průzkum objevil závažné závady, jako je drolivost a nasákavost betonu na mostních konstrukcích.

Ani zjištěné hodnoty krycí betonové vrstvy mostovky nedosahovaly požadovaných parametrů a proto zatékalo do ocelové konstrukce. Koroze se podepsala jak na výztuži konstrukce, tak na příčnících. Dílo zkázy dokonala povodeň v roce 2013, následná oprava ledolamů a mostních pilířů tak byla neodvratná. Generální opravě starý most ve své osmdesátileté historii odolával až do současnosti.

Jde přitom o unikátní objekt. Až koncem třicátých let minulého století bylo rozhodnuto o výstavbě ocelového mostu. Při ní byly využity pilíře původního mostu a v roce 1938 byl dokončen. Podobnou stavbou na Labi se mohly pochlubit už jen německé Drážďany. Most se právem zařadil na seznam technických památek.

- Objízdné trasy vedou přes nový most
- Dopravní spojení v pracovní dny zajišťuje z Brozánek na Mělník a zpět 25 spojů, ve špičce i tři za hodinu.
- Oprava mostu přijde na 50 milionů korun
- 48 milionů pokryje získaná dotace od státu
- 2 miliony zaplatí mělnická radnice
- Neprůjezdný bude most až do konce října roku 2018