Patrový barokní zámek, který stojí ve Stránce u Mšena už od druhé poloviny sedmnáctého století, změnil majitele. Od řádu augustiniánů, který zámek s poplužním dvorem a dalšími pozemky vlastnil, nemovitosti koupila obec Stránka. Ta chce v zámecké budově zrekonstruovat byty a na zahradě zřídit kompostárnu.

Podle starosty vesnice Štefana Dvorščíka jde o dlouhodobý záměr.

„Od letošního dubna jsem o odkoupení zámku, přilehlých staveb a pozemků jednal s hospodářem restitucí České provincie Řádu svatého Augustina Marcelem Černým, který zajistil veškeré potřebné odhady, o nichž jsme posléze jednali v zastupitelstvu," konstatoval starosta, který měl za úkol o ceně dál jednat.

„Vzhledem k tomu, že všechny stavby jsou ve špatném stavu, požadovali jsme snížení ceny," připomněl starosta. Kvůli zámku se sešel se zástupcem řádu augustiniánů v České republice páterem Juanem Provechem.

„S páterem Provechem jsme se nakonec dohodli na celkové ceně ve výši čtyř a půl milionu korun. Původní částku, kterou stanovili odhadci, tak farnost podstatně snížila ve prospěch obce," pochválil přístup augustiniánů Štefan Dvorščík.

Zástupce české provincie augustiniánů Stránce nabídl možnost vyměnit zámek za obecní lesy, což starosta odmítl s tím, že finanční situace obci dovoluje vlastnit současně lesy i zámek.

Smlouvu o prodeji stráneckého zámku svými podpisy v kostele svatého Tomáše na pražské Malé Straně v polovině letošního srpna stvrdili starosta Štefan Dvorščík a páter Juan Provecho.

„Vedle samotného zámku obec zakoupila část nádvoří, přistavený sklad, ostatní manipulační plochu se třemi kůlnami k chovu domácího zvířectva a dále ovocný sad a zahradu o výměře bezmála dvou hektarů," vyjmenoval starosta Stránky.

V budově zanedbaného zámku, který augustiniáni získali zpět v církevních restitucích, je šest bytů.

„Pět z nich je v současné době prázdných a v jednom je nájemnice. V budoucnu bychom rádi všechny byty zrekonstruovali a nabídli k pronájmu. Na opravu budovy a bytů budeme žádat o dotace," uvedl Štefan Dvorščík a dodal, že na části rozlehlé zámecké zahrady vznikne obecní kompostárna rostlinných materiálů a ve spodní části zahrady by mohly po změnách územního plán obce vzniknout stavební parcely.

Zámek ve Stránce vybudovali ve druhé polovině sedmnáctého století Boeckové, od nichž ho v roce 1756 převzali augustiniáni. Řeholníky však o něj o bezmála dvě stě let později připravili komunisté. Bývalý poplužní dvůr, který sousedí se zámeckou budovou, dodnes využívá zemědělská společnost.