Zvýšený počet uchazečů o studium potvrdila Jitka Horáčková, ředitelka Střední průmyslové školy stavební Mělník. V roce 2021 tam evidovali 71 zájemců, loni jich bylo 91 a letos 125. Kapacita prvního ročníku je přitom 60 studentů.„Máme studijní obor Stavebnictví a dva školní vzdělávací programy Pozemní stavitelství a Stavitelství a architektonická tvorba. Oba čtyřleté a ukončeny jsou maturitní zkouškou. V posledních letech bývá o trochu větší zájem o obor Stavitelství a architektonická tvorba. Ale je to skoro 50:50,“ uvedla ředitelka Jitka Horáčková.

Stoupající počet uchazečů zaznamenali v posledních letech také na mělnickém Gymnáziu Jana Palacha, ovšem letos je podle ředitelky Ilony Němcové nárůst razantnější. „O obor osmiletého gymnázia je tradičně vyšší zájem, otevíráme jednu třídu se 30 žáky. V roce 2021 jsme přijali 118 přihlášek, loni 126 a letos jich bylo 167,“ připomněla ředitelka gymnázia.

Na obor čtyřletého gymnázia se hlásilo předloni 89 končících deváťáků, loni 119 a letos 136.Pro více než polovinu uchazečů tak nebude místo, jelikož škola otevírá dvě třídy pro celkem 60 studentů. „Navýšit počet otevíraných tříd nelze, protože kapacita školy je v tomto okamžiku vyčerpána. Aktuálně máme 466 žáků, v příštím školním roce počítáme se zhruba 485 žáky,“ uzavřela ředitelka gymnázia.

Na Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou se tentokrát na čtyřleté studium přihlásilo 120 zájemců, což je asi o pětinu více než loni a o polovinu více než v předchozích letech. "Máme v plánu přijmout na čtyřletý obor 52 žáků do dvou tříd, pravděpodobně jich ale přijmeme více, nejvýše však 60," vyjádřil se ředitel gymnázia Andrej Plecháček. Na osmiletý obor eviduje gymnázium přihlášky 141 žáků základních škol. Přijme jich ovšem jen 30. "Je to běžný převis," dodal Plecháček.

Počet zájemců o studium se oproti minulým letům zvýšil také ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Neratovicích. "Po prvním kole přijímacího řízení máme 306 přihlášek, v loňském roce jich bylo 241 a v předloňském 209," potvrdila Deníku PR manažerka školy Věra Pecková.U tříletých oborů vzdělání evidují největší zájem o obor Kadeřník. Naopak nejméně deváťaků má zájem o obor Prodavač. "U maturitních oborů je nejvíce zájemců u oboru Veřejnosprávní činnost a nejnižší u oboru Analýzu potravin a chemik - operátor. Jde o nově nabízené obory, které jsme získali sloučením se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou," doplnila Věra Pecková.

Ačkoliv má neratovická škola od zřizovatele povoleno přijmout až 426 žáků, ve skutečnosti jich může přijmout zhruba 280, což je dáno kapacitou tříd a personálním zajištěním výuky."V rámci nově nabízených oborů dochází ke stavebním úpravám domova mládeže na třídy. V příštím školním roce budeme pro výuku používat prostory, které dříve sloužily pro jiné účely," uzavřela Věra Pecková.